Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Norské fjordy - letecky

Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i bez turisticky náro?ného programu zahrnul všechna známá místa Norska, po jejichž zhlédnutí v?tšina lidí touží. ?eká na vás dovolená v Norsku, jak má být. Zájezd obsahuje dv? památky UNESCO: norské fjordy v?etn? vyhlídkové plavby po nejznám?jším z nich – Geirangerfjordu – a malebné královské m?sto Bergen s d?ev?nými domy Bryggen na náb?eží. Budeme moci dob?e poznat zelenou norskou metropoli Oslo, která je sídlem královské rodiny. Dalším p?kným zážitkem je cesta ke splazu Briksdalsbreen nejv?tšího kontinentálního ledovce Jostedalsbreen. M?sto Ålesund pat?í k nejkrásn?jším sídl?m v Norsku a m?žeme zde navštívit unikátní mo?ské akvárium. Zastavíme se v olympijském m?st? Lillehammer, kde se nachází nejznám?jší norský skanzen Maihaugen.

Program

 1. Den: Let do Bergenu p?es Oslo, ubytování za m?stem.
 2. Den: BERGEN , procházka po náb?eží, kterému vévodí ?ada hanzovních dom? Bryggen (UNESCO). Možnost vyjet lanovkou na horský h?eben nad m?stem, odkud se otevírá panoramatický výhled na m?sto obklopené desítkami ostrov?. Dojezd na ubytování.
 3. Den: Trajektem p?es nejdelší fjord sv?ta Sognefjorden. Pr?jezd kolem fjord?, údolími vymodelovanými ledovcem i serpentinami p?es horské h?ebeny. Cestou zastávka, p?i které si dojdeme za pohledy na jeden ze splaz? nejv?tšího ledovce evropské pevniny JOSTEDALSBREEN . Za dobrého po?así vyjedeme na vyhlídku na ho?e DALSNIBBA (1 486 m). Odtud je, jak Norové ?íkají, „vid?t to pravé Norsko“. Plavba po sv?toznámém fjordu GEIRANGERFJORDEN (UNESCO) - jízdné v cen?.
 4. Den: P?ístavní m?sto ALESUND , postavené na n?kolika ostrovech. M?sto navštívíme po p?ekonání Storfjordu trajektem. Alesund v roce 1904 vyho?el a nové centrum bylo vybudováno ve stylu Art nouveau. Budeme mít možnost navštívit jedno z nejv?tších mo?ských akvárií v severní Evrop? nebo Centrum secesní architektury. Pozd?ji odpoledne se autobusem vydáme na vrchol slavné silnice TROLLSTIGEN (Trolí stezka), kde se nachází i moderní vyhlídka. Odjezd na ubytování.
 5. Den: Dopoledne zastávka u sloupového kostela v RINGEBU nad údolím Gudbrandsdalen, kterým dojedeme do olympijského m?sta LILLEHAMMER u nejv?tšího norského jezera Mjösa. Zde budeme mít možnosti navštívit nejstarší norský skanzen Maihaugen a podívat se na vrchol skokanských m?stk? nad areálem, kde se konal ceremoniál ZOH 1994. Dojezd do Osla. Centrum OSLA – budova Opery, která leží p?ímo u fjordu. P?ší zónou Karl Johans Gate, kolem níž jsou rozesety hlavní budovy m?sta (parlament, univerzita, Národní divadlo), dojdeme ke královskému paláci. Ve?er prohlídka parku FROGNER. Zde je umíst?no 212 soch Gustava Vigelanda s fontánou, monolitem a dalšími sochami.
 6. Den: Velkým pojmem pro všechny návšt?vníky OSLA je poloostrov muzeí Bygdoy , na který lze doplout lodi?kou. Zde našla sv?j trvalý domov polární lo? Fram, na které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. M?žeme si prohlédnout vor Kon Tiki, papyrovou lo? Ra II Thora Heyerdahla, t?i vikinské lod? staré více než tisíc let anebo zajít do muzea námo?ní plavby. Záv?rem našeho pobytu v Norsku se podíváme na vrcholek sportovního areálu Holmenkollen s moderním skokanským m?stkem s ozdobou polární zá?e a vyhlídkou na Oslo a p?iléhající fjord. P?esun na letišt? a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hostel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 6. - 14. 6.6 dní31 500,- KčVíce o ceně
Dosp?lí31 500,-
26. 7. - 31. 7.6 dní31 500,- KčVíce o ceně
Dosp?lí31 500,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • plavbu po Geirangerfjordu
 • vnitrostátní trajekty
 • 4x ve?e?i
 • dopravu autobusem v Norsku
 • 5x snídani
 • 5x ubytování ve 2l?žkových pokojích s p?íslušenstvím v turistických hotelech
 • zpáte?ní letenku Praha - Bergen - Praha s p?estupem v?etn? letištních tax
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 15 000 K?

Fakultativně

 • rozší?ené pojišt?ní storna do 40 000 K?
 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení a na ov??ení v CK - omezený po?et

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?