Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Horskými vlá?ky po Švýcarsku

Švýcarsko – um?li byste si tuto nádhernou alpskou zemi p?edstavit bez slavných ?ervených vlak?? Ur?it? ne. Proto jsme, vzhledem k velké oblib? našich zájezd? s horskými Bernina expresy, p?ipravili novinku, která se zam??uje práv? na slavné švýcarské horské vlaky a p?edevším ty, které projížd?jí nejkrásn?jšími partiemi švýcarských Alp.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v pozdních ve?erních hodinách.
 2. Den: P?íjezd do údolí ?eky Albuly do m?ste?ka Tiefencastel, odkud budeme pokra?ovat vlakem sm?rem na pr?smyk ALBULA typickou švýcarskou železnicí, která výškový rozdíl 1 000 metr? p?ekonává systémem mnoha serpentin a tunel?. Nachází se zde i nej?ast?ji fotografovaný železni?ní most ve Švýcarsku – most p?es ?eku Landwasser. Tento úsek železni?ní trati je zapsán na seznamu UNESCO. Jízdu vlakem ukon?íme ve SVATÉM MO?ICI . Odtud budeme pokra?ovat autobusem k ledovci MORTERATSCH, kde podnikneme nenáro?nou vycházku k jednomu z nejdelších ledovc? ve Švýcarsku. P?es horský pr?smyk JULIERPASS dojedeme k nejznám?jší švýcarské sout?sce VIA MALA. P?ejezd na nocleh.
 3. Den: P?ejezd p?es impozantní pr?smyk FURKAPASS, zastávka u vyhlídky Belvedere a dále u ledovce RHONEGLETSCHER, kde pramení Rhony. P?ejezd vysokohorského sedla GRIMSELPASS (2 165 m n.m.), výhledy do údolí ?eky Rhony. AARESCHLUCHT – pr?rva ?eky Aary. Zastávka u malebných vodopád? REICHENBACH, kde je jedno z nejdramati?t?jších d?jiš? z knih spisovatele A.C.Doyla, kde se z?ítil Sherlock Holmes a jeho protivník Moriarty. Odjezd zp?t p?es horský pr?smyk SUSTENPASS.
 4. Den: Odjezd ?asn? ráno do oblasti Bernských Alp – Interlakenu: proti proudu ?eky Lütschine do LAUTERBRUNNENU , odtud lanovkou na planinu Almendhubel do nadmo?ské výšky 1 600 metr? a dále vlakem do MÜRRENU. Pro zájemce možnost výjezdu visutou lanovkou do nadmo?ské výšky 2 970 metr? na horu SCHILTHORN s panoramatickou otá?ivou restaurací, natá?ela se zde také jedna epizoda slavného Jamese Bonda, agenta 007. Pr?jezd autobusem kolem ?eky Aary do Brienzu a výjezd ozubnicovou železnicí z roku 1892 na horskou stanici BRIENZER ROTHORN do nadmo?ské výšky 2 350 metr?, vagóny v?tšinou nahoru táhne parní zuba?ka, z vrcholu op?t krásný panoramatický výhled na Brienzersee a Bernské Alpy . No?ní p?ejezd do ?R.
 5. Den: P?íjezd do Prahy v ?asných ranních hod.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze - ?eská strava p?ipravovaná na míst? ?eskou kucha?kou

Termíny

DatumDélkaCena od
11. 6. - 15. 6.5 dní6 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 390,-
5. 9. - 9. 9.5 dní6 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 390,-

Cena zahrnuje

 • 2x polopenzi (?eská kuchyn?)
 • 2x ubytování (2-3 l?žkové pokoje)
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Cena nezahrnuje

 • jízdné na vlá?ky (celkem cca 250 CHF)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?