Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Portugalsko - velký okruh letecky

Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi i divokým pob?ežím Atlantiku a p?edevším úchvatnými kulturními a historickými památkami, z nichž mnohé jsou za?azeny na seznam UNESCO.

Program

 1. Den: Ve ve?erních hodinách odlet z ?R do Portugalska. Transfer do hotelu, ubytování v hotelu.
 2. Den: LISABON – dopoledne první ?ást prohlídky metropole Portugalska s nejvýznamn?jší památkou klášterem Sv. Jeronýma v BELEMU. Prohlédnout si budete moci také obranou v?ž Torre de Belém. SINTRA – královské letovisko, jedno z nejstarších v Portugalsku, op?vované pro svoji krásu mnoha básníky. Prohlédnout si m?žete královský palác, zámek Pena i ?adu dalších historicky cenných staveb. CABO DA ROCA – nejzápadn?jší výb?žek Evropy. Ve?er p?íjezd do FATIMY , jednoho z nejvýznamn?jších poutních míst k?es?anského sv?ta. Nocleh.
 3. Den: BATALHA – pro svou krásu ve všech d?jinách um?ní vyzdvihovaný klášter. ALCOBACA – starobylé m?ste?ko s klášterem P. Marie z 12. století. TOMAR – historické m?sto, kterému vévodí templá?ský hrad z 12. století, pozd?ji v 15. století p?estav?ný na tzv. Convento de Cristo. Konvent p?edstavuje neuv??iteln? rozsáhlý komplex staveb. P?ejezd na sever Portugalska. Nocleh.
 4. Den: Dopoledne prohlídka p?ístavního m?sta PORTO , známého svým vina?stvím (portské). COIMBRA – univerzitní m?sto (druhá nejstarší univerzita v Evrop?), první hlavní m?sto Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. K?íže, univerzita s proslulou knihovnou. Nocleh.
 5. Den: Dopoledne p?íjezd do LISABONU . Prohlídka historického centra, ?tvrti Alfama, nám?stí Rossio, které je kulturním i spole?enským centrem m?sta, aj. Ubytování v hotelu. Ve?er doporu?ujeme posezení v n?které z typických portugalských restaurací s živou hudbou ve stylu fado.
 6. Den: EVORA – historické centrum je na seznamu památek UNESCO. Odpoledne p?ejezd na nejnavšt?vovan?jší portugalské pob?eží – ALGARVE . Krátká procházka kolem útes? na pob?eží Algarve . Nocleh.
 7. Den: ALGARVE – jedno z nejkrásn?jších pob?eží Evropy s píse?nými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání na plážích zasazených mezi skalisky. Návšt?va CABO DE SAN VINCENTE – nejjihozápadn?jšího výb?žku Evropy s majestátním majákem. Možnost plavby lodi?kami kolem rozeklaného skalnatého pob?eží u LAGOSU . Nocleh.
 8. Den: Dopoledne odlet z Fara (Algarve) do Lisabonu. Zde p?estup na let do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
22. 5. - 29. 5.8 dní27 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí27 990,-

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Faro (Algarve) - Lisabon
 • pr?vodce
 • 3x ve?e?i
 • 7x snídani
 • 7x ubytování (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • autobusovou dopravu v Portugalsku
 • zavazadlo k odbavení
 • leteckou dopravu Praha - Lisabona zp?t

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?