Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Hory a termální lázn? Rakouska

Alpy pro aktivní seniory (a nejen pro n?) Tento zájezd Vás zavede do nejznám?jšího národního parku Rakouska Vysoké Taury. NP Vysoké Taury je p?ekrásná oblast kolem nejvyššího rakouského štítu Grossglockner. Vysoké Taury mají více než 300 vrchol? p?esahujících 3 000 m a n?kolik ledovc?. Mezi turistické magnety pat?í i upravená láze?ská m?ste?ka (Bad Gastein aj.). Ubytování je zajišt?no v p?kném hotelu****, kde klienti mohou využít bazén a saunu.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ?asných ranních hodinách. P?kný výlet pod severní st?nou Dachsteinu kolem jezer VORDERER a HINTERER GOSAUSEE , kde z vod jezera vyr?stá ohromný, ledovcem pokrytý Dachstein. Cestou na ubytování procházka v sout?sce LAMMERKLAMM.
 2. Den: Procházka jedine?nou hlubokou sout?skou LICHTENSTEINKLAMM po d?ev?ných mostíkách nad dravou byst?inou sev?enou strmými skalními st?nami. Poté výjezd lanovkou z m?ste?ka DORFGASTEIN na vyhlídkový vrchol FULSECK. Lehká procházka po h?ebeni, která skýtá p?kné výhledy na okolní hory vysoké p?es 2500 m a také dol? do Gasteinského údolí. Odpoledne koupání a odpo?inek v moderních termálních lázních BAD HOFGASTEIN .
 3. Den: Výjezd lanovkou Ikarus do úchvatného sv?ta hor nad m?ste?ko WERFENWENG , odkud se naskýtá nádherný kruhový výhled na okolní alpské velikány skupiny TENNENGEBIRGE. Odpoledne návšt?va impozantního st?edov?kého hradu HOHENWERFEN, který se majestátn? ty?í nad celým údolím.
 4. Den: Výjezd k malebnému jezeru ZAUCHENSEE , dále lanovkou k GAMSKOGELHÜTTE. Odtud p?ší výlet s nádhernými výhledy panoramatickou cestou mezi r?žovými azalkami. Nejzdatn?jší mohou vyjít na vrcholy TAGWEIDEGG a SCHWARZKOPF. Odpoledne koupání a relaxace v lázních Amadé Altenmarkt.
 5. Den: Pobyt v hotelu, pro zájemce fakultativn?: výlet do malebného termálního údolí GASTEINER TAL. Výjezd lanovkou na STUBNER KOGEL. P?ší výlet panoramatickou cestou Otto Reichert Weg s výhledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal.. Návšt?va proslulých lázní BAD GASTEIN , kde p?ímo v centru m?ste?ka se nachází romantické vodopády. Koupání a relaxace v termálních lázních FELSENBAD.
 6. Den: Výlet z romantického m?ste?ka WAGRAIN , které je p?ezdíváno“ m?ste?ko kv?tin“. Výjezd lanovkou „Flying Mozart“ nad m?ste?ko na KOGLALM. P?kná p?ší túra po h?ebeni s p?ekrásnými výhledy na RADSTTÄTSKÉ ALPY k vrcholk?m GRIESSENKARECK a SAUKARKOPF. Návrat cestou Bettlersteig a Blumenweg.
 7. Den: Ráno odjezd do SALZBURGU (UNESCO), kde Vám program otevírá dve?e do mnoha památek a muzeí (nap?. Mozart?v rodný d?m, projíž?ka lodí po ?ece Salzach , hrad HOHENSALZBURG v?etn? výjezdu pozemní lanovkou aj.). Salzburg je nádherné m?sto ležící v krásné krajin? pod Alpami, dominuje mu mohutný Dóm a vysoko nad m?stem stojící bílá pevnost Hohensalzburg. P?íjezd do ?ech ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel ****

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 8. - 8. 8.7 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • 6x polopenze
 • pr?vodce
 • 6x ubytování v hotelu****

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • výlet 5. den

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?