Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Benátská laguna (Slavnost gondol)

Benátky jsou romantické m?sto plné kanál?, historických památek a muzeí. V termínu tohoto zájezdu se v Benátkách koná Slavnost gondol. Nádhern? nazdobená plavidla a jejich posádky v kostýmech se Vám p?edvedou v celé své kráse. CK si vyhrazuje právo drobných zám?n programu b?hem 2. – 4. dne vzhledem k po?así a aktuálním podmínkám probíhajících akcí a otvíracím dobám. Ve ve?erních hodinách nebo individuáln? na ostrov? Lido je možné využít koupání a relax u mo?e.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: BENÁTKY (UNESCO) – prohlídka historického m?sta, nám?stí sv. Marka, Dóžecí palác, kampanila, rybí tržnice, kostel San Paolo a kostel dei Frari, Scuola Rocco. Od kv?tna do ?íjna tradi?ní sv?tová výstava moderní architektury Bienále architektury. Event. volný program s návšt?vou historických objekt? nebo galerií, Galleria dell´Accademia (Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini...). Odjezd ve?er zp?t do Lido di Jesolo na ubytování.
 3. Den: Ostrov Murano (ostrov sklá??, sklá?ské dílny a muzeum, Dóm St. Maria e Donato s románskými prvky a vzácnými mozaikami). Ostrov Burano (krajky, krajká?ské muzeum, rybá?ské domky s barevnými fasádami). Pop?. i ostrov Torcello , kdysi hlavní sídlo biskupa, nejstarší benátská katedrála Santa Maria dell´Assunta (7. - 9. století), základy baptistéria ze 7. století, kostel Santa Fosca (11.-12. století), kampanila – výhled na lagunu, Museo dell´Estuario, Attil?v tr?n, atmosféra uli?ek s kanály a mostky. Návrat lodí do Benátek a návšt?va klidných ?tvrtí, kavárni?ky a parky. Odjezd ve?er zp?t do Lido di Jesolo. V p?ípad? p?íznivého po?así možnost pozd?jšího návratu z Benátek .
 4. Den: BENÁTKY : dokon?ení prohlídky historického centra, židovská ?tvr?, návšt?va muzeí a galerií, muzeum Peggy Guggenheimové (doporu?ujeme), lodí po Velkém kanále (okázalé paláce – Casa d´Oro, Casa Foscari, Palazzo Dario...) k Ponte Rialto. Den pro nejpopulárn?jší slavnosti v Benátkách : „Regata Storica“ slavnost gondol a gondoliér?, po kanále se pohybují historické lod? a gondoly a všude zní slavné písn? gondoliér?. Dle po?así možnost ve?erních Benátek nebo ve?e?e v n?které klidné uli?ce. Ve?er lodí na Punte Sabbioni a odjezd do ?R.
 5. Den: Návrat do Prahy ?asn? ráno.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
3. 9. - 7. 9.5 dní5 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 890,-

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • pr?vodce
 • 2x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje)
 • 2x snídani

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu, vstupní taxu do Benátek (bude-li nov? v r. 2020 zavedena), vstupné (cca 60 Euro), lodní dopravu (cca 40 Euro)

Fakultativně

 • svoz z Pardubic a Hradce Králové - od 6 osob
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?