Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

St?edov?ká Umbrie, Toskánsko - Chianti a italská Adriatická riviéra

Zájezd nás zavede do oblasti, kde se prolíná historie v podob? unikátních památek s malebnou kopcovitou krajinou, která utvá?í ráz této jedine?né oblasti Itálie. Navštívíme historické skvosty ?asto za?azené do seznamu UNESCO, nap?. Assisi ale i další p?vabná m?ste?ka s úžasnou atmosférou. Poznávání kulturních zajímavostí proložíme koupáním na italské Adriatické rivié?e.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v podve?erních hodinách.
 2. Den: AREZZO – starobylý st?ed s mnoha krásnými starými paláci, monumentálními kostely a krásným hlavním nám?stím, trochu p?ipomínajícím hlavní nám?stí v Sien?. Zastávka v m?ste?ku CORTONA – m?sto založené Etrusky se zajímavým bludišt?m starých uli?ek a st?edov?kých dom?. Ubytování v oblasti Chianciano Terme.
 3. Den: Den v?novaný návšt?v? proslulých vina?ských oblastí Toskánska Val d´Orcia a Chianti. Zastávka ve m?ste?ku MONTEPULCIANO s výhledem na Toskánsko a nedaleké umbrijské vrcholky. Pr?jezd malebnou krajinou VAL D´ORCIA, která se stala ?astým nám?tem malí?? a fotograf?. Prohlídka m?ste?ka MONTALCINO s hradem ze 14. st. a zajímavým st?edem m?ste?ka plným krámk? s v?hlasným vínem Brunello di Montalcino. Odpoledne pr?jezd krajem vinohrad? a olivových háj? druhé vina?ské oblasti – proslulého CHIANTI.
 4. Den: P?ejezd kolem jezera LAGO TRASIMENO. PERUGIA – m?sto s nádhernou atmosférou starého centra zp?ítom?ující etruskou, ?eckou i st?edov?kou minulost, nádherné st?edov?ké paláce a kostely. ASSISI (UNESCO), sv?tov? proslulé m?sto, kde se narodil sv. František a krátce po jeho smrti zde byla vybudována dvojitá bazilika nad jeho hrobem. Baziliku zdobili freskami nejv?tší um?lci své doby Giotto a Lorenzetti. P?ejezd p?es Apeniny na ubytování u mo?e v oblasti Adriatické riviéry.
 5. Den: Pobyt u mo?e. Odpoledne výlet do ministáte?ku SAN MARINO, který je p?sobiv? umíst?n na vysokém kopci Monte Titano. Zaujmou vás romantické uli?ky i p?kné výhledy do širokého okolí.
 6. Den: Návšt?va SAN LEO – m?ste?ko s p?knou polohou na kopci, nad kterým se ty?í impozantní hrad. V m?ste?ku zaujmou dlážd?né uli?ky, farní kostel z 9. století i románská katedrála. URBINO – m?sto považované za utajený skvost Itálie, protože nádhera jeho ulic i vznešených vévodských palác? p?evyšuje jiná turisty navšt?vovan?jší místa. Odpoledne koupání.
 7. Den: Pobyt u mo?e. Pro neposedné fakultativní výlet - GUBBIO – m?sto prostoupené st?edov?kou atmosférou se nachází na svazích hory Monte Ingino. Krásu k?ivolakých uli?ek a dom? s terakotovými taškami práv? umoc?ují Apeniny. Dóm ze 13. stol., st?edov?ká Via dei Consoli, Fontana dei Matti (Fontána blázn?). Návšt?va ob?í jeskyn? FRASSASI, do které by se vešel Milánský dóm.
 8. Den: Dopoledne poslední koupání v mo?i a odjezd z hotelu. Cestou dom? návšt?va v dobách ?ímských a byzantských významného m?sta RAVENNA (UNESCO) – d?ležité p?ístavní m?sto s ?adou významných historických památek, zejména ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu.
 9. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
30. 8. - 7. 9.9 dní12 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 690,-

Cena zahrnuje

 • 6x polopenze
 • 6x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • fakultativní výlet 7. den
 • 1/1 pokoj

Slevy

 • sleva 55+

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?