Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Turistické Toskánsko - Apeniny, Apuánské Alpy, Cinque Terre

Zájezd do jedné z nejromanti?t?jších ?ástí Itálie Vás zavede do jedine?ných vesni?ek Cinque Terre umíst?ných odvážn? na skalních útesech p?ímo nad mo?em. Dalším lákadlem tohoto zájezdu je návšt?va svah? Apuánských Alp s možností prohlídky lomu na mramor, která pat?í k jedine?ným zážitk?m. Zájemci o p?ší turistiku mohou vystoupit i na nejvyšší horu Toskánska.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: P?íjezd na LIGURSKOU RIVIÉRU : Místním autobusem do krásného m?ste?ka PORTOFINO s luxusními vilami, odtud možnost p?ší turistiky (cca 2.5 hod.) s hezkými výhledy do malebné zátoky se st?edov?kým KLÁŠTEREM SAN FRUTUOSO, koupání na oblázkové pláži, plavba lodí zp?t do Portofina – procházky, krátký výstup ke kostelu s nádherným výhledem nebo až k majáku na výb?žku poloostrova, místním autobusem zp?t.
 3. Den: Návšt?va nádherných zahrad VILY GARZONI, které pat?í k nejkrásn?jším v celé Itálii. Návšt?vníky ohromí nejen schodišt? s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými kv?tinovými záhony. Odpoledne výstup nebo výjezd historickou lanovkou z Montecatini Terme na MONTECATINI ALTO, odkud se naskýtá p?kný výhled na p?ekrásnou krajinu Toskánska .
 4. Den: Delší p?ejezd p?es APUÁNSKÉ ALPY a zeleným srdcem Toskánska ÚDOLÍM GARFAGNANA pod Michelangelovou horou Monte Altissima, kde první lomy založil sám slavný Michelangelo. Turistika na st?echu Toskánska – výstup na nejvyšší vrchol Toskánska – MONTE PRADO (2 050 m n.m.), v?tšina cesty vede po h?ebeni s dalekými výhledy.
 5. Den: Výlet do typické krajiny Toskánska k m?ste?ku SAN GIMIGNANO s výhledy na malebnou toskánskou krajinu s vinicemi, polí?ky, cyp?iši. Výlet po st?edov?ké poutní cest? VIA FRANCIGENA ke kostelu MONTAUTO, odkud je nádherný výhled na v?že San Gimignana a okolní romantickou krajinu. Na záv?r dne prohlídka jednoho z nejhez?ích m?st Toskánska San Gimignana.
 6. Den: Výlet na jihovýchodní svahy APUÁNSKÝCH ALP v oblasti Toskánska. Výjezd autobusem kousek pod obec COLONNATA, z této obce p?ší procházka na nádherné vyhlídky na Apuánské Alpy a slavné mramorové lomy. Dále pr?jezd k LOM?M FANTISCRITTI, možnost návšt?vy celosv?tov? unikátních lom? na carrarský mramor, kde se mramor t?ží p?ímo v nitru hory. Návšt?va pat?í k nezapomenutelným zážitk?m. CARRARA – hlavní m?sto mramoru, nádherný dóm z carrarského mramoru, Muzeum mramoru.
 7. Den: Celodenní výlet do oblasti malebných romantických „orlích“ vesni?ek nad mo?em CINQUE TERRE (UNESCO) – tato jedine?ná oblast je dostupná pouze vlá?ky. Autobusem p?ijedeme do obce LEVANTO , odtud možnost vlá?kem (kdo by necht?l na p?ší turistiku, m?že z?stat v Levantu – p?kné m?ste?ko a pís?itá pláž) do obce MONTEROSSO a dále n?který z úsek? nádherné p?ší trasy Cinque Terre – krásné výhledy na romantická m?ste?ka u mo?e, skalnaté pob?eží, romantické zátoky.
 8. Den: P?íjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
13. 7. - 20. 7.8 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi
 • 5x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?