Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Burgundsko, Champagne, víno a katedrály

Poznávací zájezd spojený s turistikou, gastronomickými lah?dkami a vínem. Poznáte kouzlo historického vina?ského kraje, hrad? a zámk?, dávných keltských tradic, ?etných památek UNESCO, rozlehlých vinic, klášter?, katedrál a p?írodních krás. Vychutnáte si dva druhy proslulých francouzských vín – burgundské, které chutnalo už Kelt?m a ?íman?m a šampa?ské, šumivé víno, které vzniklo v benediktýnském klášte?e.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Burgundsko : BELFORT s Vaubanovou citadelou a sochou lva od autora sochy Svobody Fréderika Bartholdiho. RONCHAMP, La Corbusierova kaple Notre Dame du Haut s krásnými výhledy na Vogézy (UNESCO), turistika, udírna, ochutnávka specialit. BESANCON (UNESCO) - centrum kraje Franche-Comté, kouzelné uli?ky a domy s burgundskými st?echami, paláce, katedrála, orloj, Vaubanova citadela.
 3. Den: Kout nedot?ené p?írody Jury, VALLÉE-DE-LA-LOUE, turistika k prameni ?eky, vyv?ra?ky, vodopády, ARC-ET-SENANS, královský solivar (UNESCO), DIJON -palác burgundských vévod?, chrám sv. Michala, hrázd?né domy a barevné burgundské st?echy, dále gastronomické speciality, možnost ve?e?e.
 4. Den: Vina?skou oblastí Côte-d´Or, BEAUNE - muzeum burgundského vína, individuáln? možnost ochutnávky, st?edov?ký špitál (nejv?tší perla burgundské architektury). TOURNUS - benediktýnský klášter s opevn?ním, nejvýznamn?jší románský kostel Francie. P?írodní legenda Roche de Solutré - skalní útvar spjatý s nejstarší historií lidstva. CLUNY (UNESCO) - proslulé benediktinské opatství a nahlédnutí do kraje Beaujolais (d?jišt? humoristické knihy Zvonokosy) nebo variantn? kouzelná horská obec BRANCION zapsaná na seznamu nejkrásn?jších vesnic Francie.
 5. Den: AUTUN - ?ímské opevn?ní a divadlo, románská bazilika. Turistika v p?írodním parku Morvan, bohem zapomenutý kraj ?ek a les?, keltské oppidum v tajemném lese. Opatství ve VÉZELAY (UNESCO), románská bazilika sv. Magdalény, za?átek Svatojakubské cesty, ostatky Má?í Magdalény, ochutnávka burgundských vín, ubytování. TROYES (ve?erní atmosféra), fakultativn? ve?e?e za p?íplatek.
 6. Den: Kraj CHAMPAGNE: TROYES - historické centrum kraje Champagne , hrázd?né domy, katedrála. ÉPERNAY, exkurze a ochutnávka šampa?ského (Moët et Chandon, Castellane nebo Mercier). REMEŠ (UNESCO) - korunova?ní katedrála král? a opatský kostel St-Rémy, možnost individuální ochutnávky pravého šampa?ského vína, návšt?va galerie, pozd? ve?er odjezd.
 7. Den: Návrat do ?R ráno.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
3. 8. - 9. 8.7 dní9 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí9 590,-

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 4x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje)
 • pr?vodce

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu, ochutnávky vín a vstupy

Fakultativně

 • Svoz z Brna - cena za osobu a ob? cesty
 • 4x snídan?
 • 1x ve?e?e
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?