Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Lisabon - letecky

Zažijte v Lisabonu slávu portugalských mo?eplavc?, poznejte nádherné kostely, kláštery i paláce, ale i romantické skalnaté pob?eží a p?ímo?ská rybá?ská m?ste?ka s plážemi. Ochutnejte výborná portugalská vína, tradi?ní jídla, poslechn?te slavné fado. Barevná ?tv? Alfama, historické tramvaje v neuv??iteln? úzkých uli?kách, ?tvr? Chiada a Bairro Alto, místní bary, v?ž Belém, která vítala mo?eplavce ze zámo?ských cest, a klášter Mosteiro dos Jerónimos i krásné pláže Atlantiku vás okouzlí. CK si vyhrazuje právo drobných zm?n a posun? programu vzhledem k po?así a letovým ?ád?m.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Lisabonu . Ubytování v centru Lisabonu .
 2. Den: LISABON : Praça do Commercio, historickou tramvají, Alfama, úzké, p?íkré a k?ivolaké uli?ky s úchvatnými výhledy, kostel s klášterem sv. Vincenta, Largo das Portas s kavárnami a specialitami, Castelo de S. Jorge, pevnost a sídlo portugalských král?, vyhlídkové terasy, d?m patrona m?sta svatého Antonína, katedrála Sé ze 12. stol. na míst? mešity, výtahem, který obdivoval i Eiffel (Elevador de Sta. Justa), Igreja do Carmo, ruina karmelitského kostela, Bairo Alto, ve?erní Baixa, ulice plné portugalských restaurací.
 3. Den: ?tvr? BELÉM, jízda vyhlídkovým autobusem, Mosteiro dos Jerónimos (UNESCO), hrob Vasco de Gama, stylová cukrárna s typickým pudinkovým kolá?em Pastéis de Belém, Padrao dos Descobrimentos, exteriér památníku portugalských mo?eplavc?, Torre de Belém. Fakultativn? projíž?ka lodí do ?tvrti Belém, pohodln? s krásnými výhledy na Castelo de S. Jorge, katedrálu a hist. centrum, Cristo Rei (socha Krista), most Ponte 25 de Abril. Možnost ochutnávky portugalských vín (suchá i portská).
 4. Den: Individuální program v LISABONU , návšt?va muzeí, ?tvr? EXPO 98 na b?ehu s moderní architekturou a p?ístavem malých lodí , Oceanárium (nejv?tší v Evrop?) ?i pobyt u Atlantiku s koupáním. Možné fakultativní výlety: - V ?ervnu celodenní výlet vlakem za vínem do PORTA s pr?vodcem (cca 60 €), druhé nejv?tší m?sto Portugalska (UNESCO), historické m?sto, katedrála Sé, Eiffel?v most, ochutnávka slavného portského vína. - V zá?í cesta do vnitrozemí do kraje Alenteja , p?es supermoderní 17 km dlouhý most Vasco da Gama s výhledy na ?tvr? EXPO 98 a mrakodrapy, EVORA , hradbami obehnané m?sto UNESCO, sídelní m?sto portugalských král?, katedrála Sé, zachovalý ?ímský chrám, kostely zdobené azulejos (malované keramické dlaždice), univerzita. Pohodová turistika v kraji megalit?, nejv?tší dolmen v Portugalsku, korkové háje a vinohrady.
 5. Den: Individuální program v LISABONU nebo možnost fakultativního výletu do Serra de Sintra - UNESCO: Palácio de Queluz, královský palác s nádhernými zahradami, SINTRA , Palácio Nacional de Sintra, královská rezidence až do roku 1910, možnost ochutnat místní specialitu – dezert Travesseiros. Cesta p?es COLARES, p?vabnou vesni?ku plnou kv?tin na svazích Serry de Sintra, obklopenou vinicemi, pr?jezd Národním parkem Sintra -Cascais až na Cabo da Roca, nejzápadn?jší bod kontinentální Evropy (m?žete si koupit i certifikát). Zastávka na surfa?ské pláži Guincho. Variantn? individuáln? atmosféra LISABONU a návšt?va muzeí. Ve?erní ?tvr? Chiado s „fadem“, Fakultativn? jedine?ný zážitek - ve?e?e s vínem a hudebním programem.
 6. Den: LISABON , dopoledne volno k nákup?m ev. prohlídce dle ?asu odletu. Odpoledne odlet do Prahy, návrat v podve?er.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 6. - 14. 6.6 dní19 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí19 990,-
29. 9. - 4. 10.6 dní19 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí19 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 5x snídan?
 • 5x ubytování v hotelu v centru Lisabonu
 • transfer z/na letišt? místní dopravou
 • letenka Praha–Lisabon-Praha v?. letištních tax

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu, ve?ejnou dopravu v Lisabonu, lo?, fakult. výlety (Sintra a další dle termínu), ochutnávky, vstupné do objekt? (110 €)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • záloha na ve?e?i s programem a vínem - vystoupení fada
 • výlet 5. den - Sintra, Cabo da Roca (pro oba termíny, od 12 osob)
 • v zá?í: záloha na fakult. výlet Evora (od 15 osob)
 • v ?ervnu: záloha za zpáte?ní vlak do Porta (cena cca 60 €/os. - bude doú?továno na míst?, od 15 osob)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?