Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Zámky a zahrady Rakouska a Ma?arska + termální lázn? Bük

Tento zájezd do Rakouska a do Ma?arska je sestaven pro milovníky romantických zámk? a jejich zahrad. Navštívíte zámky a zahrady na rakouské i ma?arské stran?, odpo?inete si v termálních lázních Bük i Hevíz.

Program

 1. Den: Odjezd v ?asných ranních hodinách.První zastávkou je renesan?ní zámek ROSENBURG – úchvatný zámecký komplex okouzlí návšt?vníky svými historickými sály a komnatami, vzácnými obrazy a starožitnostmi. Vrcholnou podívanou jsou každodenní p?ehlídky let? orl?, sokol?, výr?, sup? a dalších dravc?. TULLNSKÉ ZAHRADY – na ploše 50 ha se rozprostírá p?es 40 vzorových zahrad vytvo?ených umnou rukou zahradník?. Na 30 metr? vysoké stezce korunami strom?, kam návšt?vníci vyjedou výtahem, se otev?e pohled na celý rozlehlý areál. Dojezd na ubytování do ma?arských termálních lázní Bük.
 2. Den: Polodenní výlet do m?ste?ka KÖSZEG s velmi p?kn? dochovaným centrem m?sta, historickým nám?stím a hradem. Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních lázní BÜKFÜRDO .
 3. Den: Návšt?va rakouského m?sta EISENSTADT, které je metropolí Burgenlandska a nachází se zde d?m J. Haydna a ZÁMEK ESTERHÁZY – jeden z nejkrásn?jších barokních zámk? v Rakousku (Zrcadlová sí?, Malý ?ínský salón, koncertní Haydn?v sál aj.). Odpoledne zastávka v ŠOPRONI - nejkrásn?jším st?edov?kém ma?arském m?st?, p?ipomínajícím svoji gotickou a barokní architekturou ?eský Krumlov.
 4. Den: Celodenní výlet k jezeru BALATON . Postupn? navštívíme hrad SÜMEG , m?sto a zámek KESZTHELY na jihozápadním konci Balatonu a na záv?r dne i termální lázn? HEVÍZ s koupáním v romantickém termálním jeze?e.
 5. Den: Polodenní výlet na zámek FÖRTOD (UNESCO) – zámek rodiny Esterházi?, tzv. ma?arské Versailles. Odpoledne volno, relaxace v areálu termálních lázní.
 6. Den: Odjezd do ?ech. Cestou zastávka na zámku LAXENBURG – kdysi velmi oblíbená rezidence Habsburk? se dnes ?adí mezi nejp?sobiv?jší zámecké areály v Evrop?. V rozlehlém zámeckém parku m?žeme obdivovat Starý zámek, Modrý dv?r a další vzácné stavby. Za zvláštní zmínku stojí romantický „Františk?v hrad“, který se vypíná na ostr?vku uprost?ed rybníka. Dále rakouské láze?ské m?ste?ko BADEN, kde se nachází „R?žová zahrada“ v zámeckém parku, jejíž sbírka s dvousetletou tradicí zahrnuje 800 druh? r?ží. Pozd? ve?er návrat zp?t do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 6. - 12. 6.6 dní6 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 990,-

Cena zahrnuje

 • 5x snídan?
 • pr?vodce
 • 5x nocleh v hotelu (2-3 l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 5x ve?e?e
 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?