Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Malebné Lechtalské Alpy

Zájezd do oblasti krásného horského údolí ?í?ky Lech do skupiny Lechtalských Alp. Podél ?í?ky Lech jsou jako perly rozesety malebné vesnice, ze kterých jsou vedeny naše výlety na úchvatné vyhlídky na Lechtalské údolí i prot?jší alpské skupiny a velikány.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách, p?ejezd do Rakouska. Výlet v malebném údolí VILSALPTAL, na jehož konci se nachází romantické jezero VILSALPSEE obklopené nádhernou kulisou vápencových hor považované za jeden z klenot? rakouských Alp. P?kná procházka kolem jezera. Dojezd na ubytování.
 2. Den: Horské st?edisko LECH , které je jedno z nejvyhlášen?jších lyža?ských st?edisek v Alpách. I v lét? je turisty velmi oblíbené. Zaujme vás upravené m?ste?ko se spoustou kv?tin, ?ezbá?ské dílni?ky i p?vabný gotický kostelík na malém návrší. Výjezd lanovkou na vrchol RÜTIKOPF – nádherná panoramatická vyhlídka ve výšce 2 362 m n.m. na údolí Lechu a okolní hory. Cesta podél vrcholu úžasnou vysokohorskou krajinou, poté vyhlídkovou cestou sestup do vesnice ZÜRS podél jezírek MONZABON a chaty MONZABON ALM.
 3. Den: M?ste?ko ST. ANTON AM ARLBERG - výjezd lanovkou k Rendl-Restaurant 2 030 m n.m. Výlet po úbo?í h?ebenu Rendl gruppe do St. Anton am Arlbergu . Panoramatické výhledy údolí STANZER TAL a na t?ítisicové vrcholy skupiny Verwallgruppe. Odpoledne koupání v místním bazénu s vyhlídkami na hory kolem. V p?ípad? horšího po?así výlet do p?kného údolí Verwaltal, kudy prochází svatojakubská cesta. Lanovka je v cen?.
 4. Den: Výlet do p?írodního parku TIROLER LECH. M?ste?ko BACH. Lanovkou na SONNALM-JÖCHELSPITZE. Botanická alpská zahrádka, procházka podél koberc? pestrých kv?tin, ho?c?, prot?ží a dalších kv?tin. Cesta na vrchol LECHENKOPFT(1 903 m n.m.) a dále cestou Alpenrosenweg vedoucí úbo?ím skupiny Allgäner Alpen. Krásné vyhlídky na Lechtalské Alpy od severu a na údolí ?í?ky Lech .
 5. Den: Z m?ste?ka WARTH výlet do oblasti kolem jezera KÖRBERSEE, kde podél horských potok? Fellbach a Bregenzerache vedou oblíbené okružní trasy procházející azalkovými poli pod vrcholem Mohnenfluh. V p?kné p?írod? lze též pozorovat svišt?.
 6. Den: Procházka malebným údolím HÖHENBACHTAL z vesnice HOLZGAU. Cestou m?žeme obdivovat vodopád SIMMSWASSERFALL a také nejdelší a nejvyšší visutý most pro p?ší v Rakousku. Odjezd. P?íjezd do Prahy v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
28. 7. - 2. 8.6 dní9 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí9 990,-

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi
 • lanovsku ze St. Anton
 • 5x ubytování v penzionu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Slevy

 • Sleva 55+

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?