Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Benátky, Florencie, ?ím

Poznávací zájezd do Itálie mí?í do nejv?tších italských klenot? - m?sta na kanálech Benátek, renesan?ní perly Toskánska Florencie i do metropole Itálie do ?íma s mnoha antickými památkami a slavnými Vatikánskými muzei.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hod.
 2. Den: BENÁTKY (UNESCO) – sv?tov? proslulé m?sto rozložené v lagun? mezi pevninou a otev?eným mo?em na 118 ostr?vcích p?i 150 kanálech, p?es n?ž se klene 400 most?, s náb?ežními promenádami i úzkými uli?kami, s romantickými zákoutími, zejména však s obrovským po?tem palácových staveb a více než stovkou kostel?.
 3. Den: FLORENCIE (UNESCO) – metropole Toskánska s mnoha památkami: Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova zvonice, slavné nám?stí Signoria se sochou Davida, kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí. Dojezd na ubytování k ?ímu .
 4. Den: TIVOLI – VILA D’ESTE (UNESCO) s p?ekrásnou zahradou plnou fontán a HADRIÁNOVA VILA (UNESCO) – p?sobiv? zachovalé sídlo císa?e Hadriána. ?ÍM (UNESCO) – antický ?ím (Coloseum, Forum Romanum, Pantheon aj.), Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna aj.
 5. Den: ?ÍM – VATIKÁN (UNESCO) – jeden z ministáte?k? a zárove? sídlo hlavy katolické církve. Jedine?ný chrám sv. Petra s nádhernou výzdobou, Vatikánská muzea s proslavenou Sixtinskou kaplí. Pokra?ování prohlídky ?ÍMA .
 6. Den: P?íjezd do Prahy v odpoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
29. 9. - 4. 10.6 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-

Cena zahrnuje

 • 3x polopenzi
 • pr?vodce
 • 3x ubytování v hotelu
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?