Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Velký okruh Irskem

Podrobný poznávací zájezd do Irska, zem? Whisky, Vás provede nádhernou p?írodou této zem?, plnou v?esoviš? a tajemných mo?ál?, ale také s nádhernými zahradami, starobylými st?edov?kými hrady a historickými m?sty a hlavním m?stem Dublinem, sídlem irských vládc?.

Program

 1. Den: Odjezd v podve?erních hodinách z ?R.
 2. Den: P?ejezd kanálu La Manche, p?ejezd do oblasti Birminghamu/Manchesteru, ubytování v hotelu.
 3. Den: Ráno cesta na jihozápad Anglie, p?ejezd trajektem do Irska (cca 4 hodiny). Po vylod?ní v Irsku pokra?ování v cest? do oblasti Killarney. Ve?er ubytování.
 4. Den: Dopoledne RING OF KERRY - jedna z nejmalebn?jších oblastí Irska, okružní jízda kolem poloostrova Iveragh. Cestou p?kné vesnice, úžasné zátoky, staré hradišt?. DERRYNANE NATIONAL HISTORICK PARK - d?m Daniela O’Connella s nádhernými zahradami. Výlet v oblasti KILLARNEYSKÝCH JEZER, vodopád TORC. Ve?erní návšt?va KILLARNEY.
 5. Den: Dopoledne BUNRATTY - typický irský hrad a skanzen a dále do oblasti THE BURREN - neobvyklá a drsná divo?ina. ÚTESY CLIFFS OF MOHER - vyhlídka z útes? až 200 m vysokých, které pat?í k nejkrásn?jším pob?ežním úsek?m Evropy. P?i zpáte?ní cest? zastávka v romantickém m?ste?ku ADARE. Ve?er návrat na ubytování.
 6. Den: M?ste?ko KENMARE s domky v pastelových barvách. BANTRY HOUSE – sídlo rodu Whiteú, vyniká úchvatnou polohou u zálivu Bantry Bay. Odpoledne BLARNEY CASTLE - snad nejznám?jší hrad Irska, ke kterému se váže ?ada pov?r a zejména pak proslulý „kámen vý?e?nosti”. CORK - ?ilé p?ístavní m?sto na ostrov? mezi rameny ?eky Lee.
 7. Den: Centrum oblasti Kerry – m?ste?ko TRALEE s v?trným mlýnem, impozantní románská katedrála z 12. století v ARDFERT – komplex svatyní s p?kn? zachovalými oblouky a vchodem. Odpoledne lehká túra uprost?ed hor u GAP OF DUNLOE – p?vabná rokle se t?emi jezery.
 8. Den: P?ejezd na východ Irska. ROCK OF CASHEL - vápencová skála s pozoruhodnou impozantní z?íceninou hradu z 12. st., bývalého sídla keltských král?, který vévodí stejnojmennému m?ste?ku. Návšt?va ran? k?es?anského kláštera GLENDALOUGH (založen v 6.st.) v p?ekrásném údolí, jemuž se ?íká „údolí dvou jezer” ?i „Irské Delfy”.
 9. Den: Dopoledne DUBLIN - hlavní a zárove? nejv?tší m?sto Irské republiky, sídlo irských vládc?. Prohlídka více jak 1000 let starého m?sta. Trajekt do Anglie, no?ní p?ejezd.
 10. Den: Ráno p?ejezd do Londýna. Prohlídka významných památek LONDÝNA. Ve ve?erních hodinách odjezd, no?ní p?ejezd kanálu La Manche.
 11. Den: P?íjezd do ?R ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Privát

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 7. - 12. 7.11 dní18 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí18 990,-
30. 7. - 9. 8.11 dní18 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí18 990,-

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi
 • trajekty do Británie a do Irska
 • pr?vodce
 • 7x nocleh dle ?asu trajektu (2x hotel - dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím, 5x v soukromí - dvoul?žkové pokoje v Irsku)
 • dopravu luxusním autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj není možný

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?