Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Termální lázn? Harkány - pobyt s výlety

Láze?ské m?ste?ko Harkány leží v jižní ?ásti Ma?arska v údolí obklopeném vinicemi a pat?í mezi vyhlášené ma?arské lázn?. Je vyhledávaným a oblíbeným místem nejen pro stálost teplého a p?íjemného po?así, ale zejména pro složení místní termální lé?ivé vody. CK si vyhrazuje právo zm?nit po?adí jednotlivých výlet?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy (p?íp. Kolína, Jihlavy, Brna) ve ve?erních hodinách, no?ní p?ejezd.
 2. Den: P?íjezd do lázní HARKÁNY v ranních hodinách, prohlídka m?sta, pobyt v lázních.
 3. Den: Výlet PE?ENÁ KACHNA V KALMÁR PINCE Posezení ve stylové csárd? se sklípkem, vynikající ve?e?e a bujará zábava p?i živé muzice. K jídlu se podává pe?ená kachna nebo pe?ené koleno, zákusek, aperitiv a neomezená konzumace vína. V rámci výletu návšt?va poutního místa MÁRIAGYÜD.
 4. Den: PÉCS - starobylé univerzitní m?sto s mnoha památkami, odpoledne pobyt v lázních. Ve?er spole?né posezení u živé muziky ve stylové csárd?.
 5. Den: Celodenní pobyt v lázních HARKÁNY . Ve?er ochutnávka vín ve stylovém ma?arském sklípku nedaleko Harkán.
 6. Den: Výlet PLAVBA LODÍ PO ?ECE DRÁV?: plavba lodí malebnou krajinou NP Dunaj - Dráva. ?eka Dráva tvo?í p?írodní hranici mezi Ma?arskem a Chorvatskem.
 7. Den: Celodenní pobyt v lázních Harkány .
 8. Den: Dopoledne návšt?va místní tržnice s možností nákupu ma?arských specialit (klobásy, ?abajky, sýry, ko?ení), odpoledne pobyt v lázních Harkány .
 9. Den: Celodenní pobyt v lázních Harkány , odjezd ve ve?erních hodinách.
 10. Den: P?íjezd do ?R v ranních hodinách.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
10. 7. - 19. 7.10 dní8 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 990,-
24. 7. - 2. 8.10 dní8 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 990,-
14. 8. - 23. 8.10 dní8 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 990,-

Cena zahrnuje

 • 7x ubytování v hotelu
 • 7x polopenzi
 • dopravu autobusem v?. výlet? dle programu
 • pr?vodce

Cena nezahrnuje

 • pe?ená kachna - cca 6000 HUF (platí se na míst?)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný pro samostatn? cestující osoby
 • pokoj s balkonem - ú?tuje se na osobu a pobyt
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?