Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Termální lázn? Harkány - pobyt 9 nocí

Láze?ské m?ste?ko Harkány leží v jižní ?ásti Ma?arska v údolí obklopeném vinicemi a pat?í mezi vyhlášené ma?arské lázn?. Je vyhledávaným a oblíbeným místem nejen pro stálost teplého a p?íjemného po?así, ale zejména pro složení místní termální lé?ivé vody. Je prokázáno, že lé?ivá voda v Harkánech se zna?ným množstvím sulfid? a fluorid? p?sobí ve form? koupelí blahodárn? p?i lé?b? chronických onemocn?ní pohybového ústrojí v?etn? poúrazové rehabilitace zlomenin, dále revmatických a kloubových onemocn?ní, gynekologických potíží a zán?tlivých onemocn?ní. Od kv?tna do zá?í probíhají v lázních r?zné festivaly a láze?ské koncerty, z nichž nejznám?jší je tradi?ní festival vinobraní. V nedaleké vina?ské obci Villány lze ochutnat i koupit kvalitní vína z místních vinic. Láze?ský areál Velmi p?kný láze?ský areál s rozlohou cca 1.350 m2 se nachází p?ímo v centru Harkán. Sou?ástí areálu jsou rozlehlé kvetoucí parky. Lázn? jsou rozd?leny na 2 ?ásti - rekrea?ní ?ást a lé?ebnou ?ást. V rekrea?ní ?ásti jsou návšt?vník?m k dispozici 2 venkovní bazény (26-32 °C), lé?ebný bazén (33-35 °C), malý whirlpool, plavecký bazén (22-26 °C) a odd?lená plocha pro nudisty. D?tem je k dispozici tobogán (platí se na míst?), brouzdališt? a d?tské h?išt?. Lé?ebná ?ást návšt?vník?m nabízí polokrytý bazén (36 °C), venkovní a vnit?ní bazén (38 °C) a wellness centrum - whirlpool (1x velký, 2x malý), jacuzzi, finskou saunou a parní láze?. V lé?ebné ?ásti jsou bazény s termální vodou s velice silnými lé?ebnými ú?inky. V této vod? se doporu?uje pobýt max. 20 min. a poté si odpo?inout. Láze?ský areál nabízí vynikající možnosti stravování. D?tem do 14 let je vstup do lé?ebné ?ásti umožn?n pouze na základ? léka?ského doporu?ení.

Ubytovnání

hotel *** - Popis a poloha: hotel Forrás se nachází cca 250 m od láze?ského areálu a cca 250 m od centra m?sta. Ubytování - typy pokoj?: dvoul?žkové pokoje s balkonem (1. patro), dvoul?žkové pokoje bez balkonu (2. patro), dvoul?žkový pokoj s balkonem Superior (1. patro, obývací místnost a samostatná ložnice), 1x bezbariérový pokoj (p?ízemí). Pokoje mají možnost 1 p?istýlky, všechny mají vlastní sociální za?ízení, TV, chladni?ku, župan, WIFI. Klimatizace (pouze ve 2. pat?e, za poplatek 500 HUF/den, platí se na míst?). Vybavení hotelu: recepce, restaurace s terasou, zahrada s posezením, možnost masáží (za poplatek).

Doprava

Vlastní doprava

Strava

Polopenze - V cen? zájezdu je polopenze, snídan? formou bufetu a ve?e?e formou výb?ru ze 3 menu o 3 chodech (polévka, hlavní chod, dezert).

Termíny

DatumDélkaCena od
23. 4. - 2. 5.10 dní6 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 390,-
19. 9. - 28. 9.10 dní6 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 390,-

Cena zahrnuje

 • káva po celý den zdarma
 • vyp?j?ení županu
 • pobytovou taxu
 • delegátský servis
 • pro klienty s p?iplacenou autobusovou dopravou snídan? v den p?íjezdu
 • 9x ubytování s polopenzí
 • Nástupní místa: Praha, Kolín, Kutná Hora, Havlí?k?v Brod, Jihlava (Pávov, u dálnice), Brno.
 • !!! Termíny zájezdu s autobusovou dopravou za?ínají o 1 den d?íve a kon?í o 1 den pozd?ji !!!

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna - bez dopravy
 • doprava autobusem
 • pokoj Superior (na vyžádání v CK - omezený po?et) - p?íplatek je ú?tován na pokoj
 • pokoj s balkonem (na vyžádání v CK - omezený po?et) - p?íplatek je ú?tován na osobu
 • nápoje k ve?e?i - 2 dcl vína nebo 3 dcl piva nebo 2 dcl nealko nebo káva
 • 1/1 pokoj - povinný pro samostatn? cestující osoby (na vyžádání v CK)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna - s p?iplacenou dopravou

Slevy

 • dosp?lý na p?istýlce
 • Na tyto zájezdy se nevztahují žádné slevy !!!

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?