Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ecko - velký okruh - nejen za antickými památkami

Podrobný poznávací zájezd do ?ecka seznamuje ú?astníky s mnoha nejen antickými památkami této st?edomo?ské zem?. Rozhodn? zaujme hlavní m?sto Athény se slavnou Akropolí a mnoho starov?kých památek na Peloponésu. Romantiky nadchnou také skalní "zav?šené" kláštery Meteora nebo nádhern? umíst?ná starov?ká v?štírna v Delfách.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do ?ecka (Solu? ). P?ejezd do oblasti Kalambaky na nocleh.
 2. Den: Kláštery METEORA (UNESCO), ty?ící se na vrcholcích bizarních skalních útvar?. Návšt?va n?kolika klášter?. P?ejezd do olblasti Athén .
 3. Den: ATHÉNY (UNESCO) – metropole ?ecka, která si z dob své nejv?tší slávy zachovala množství památek. Akropole s kolosálním Parthenónem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, aj.
 4. Den: Volný den. Fakultativní výlet na ostrovy: ostrov HYDRA, který si zachovává p?vodní atmosféru a je rájem p?ších turist?. Ostrov pistácií AIGINA, POROS s krásnými plážemi i archeologickými nalezišti.
 5. Den: Prohlídka poloostrova PELOPONÉS “kolébka civilizace”. Archeologický areál starov?kého KORINTU se zbytky chrám? (Apollón?v chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha léka?ství Asklépia s nejv?tším divadlem. Starobylé MYKÉNY UNESCO) – opevn?ný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác aj. NAVPLIO – elegantní malebné m?ste?ko pod pevností s nádhernou polohou, mramorem dlážd?né chodníky.
 6. Den: OLYMPIE (UNESCO) - posvátný okrsek náboženství a sportu. Zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi div? sv?ta – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhez?ích v celém ?ecku.
 7. Den: Starov?ké DELFY (UNESCO) - posvátný Apollón?v okrsek: Svatá cesta, Apollón?v chrám, Tholos - Athénin chrám. Dojezd do Solun?.
 8. Den: Odlet do Prahy. V p?ípad? odpoledního letu návšt?va SOLUN? (UNESCO) - druhé nejv?tší m?sto ?ecka - pob?ežní promenáda, Galéri?v oblouk, Rotunda, byzantské kostely aj.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 6. - 8. 6.8 dní23 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí23 990,-

Cena zahrnuje

 • leteckou p?epravu Praha - Solu? - Praha
 • dopravu klimatizovaným autobusem po ?ecku dle programu
 • 7x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 7x polopenzi
 • pr?vodce

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu cca 15 Euro / pokoj (platí se na míst?)
 • vstupy cca 100 Euro + 90 Euro lodní výlet Aigina - nutno nahlásit zájem do CK nejpozd?ji 14 dní p?ed odletem, platba na míst?

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení a na ov??ení v CK
 • p?ipojišt?ní vyššího storna do 40 000 K?
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna 15 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?