Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Eger, Tokaj

- termály a víno Chcete poznat v Ma?arsku kraj vína a termální vod? zaslíbený a zažít atmosféru slavnosti nejznám?jšího ma?arského vína aszú „vína král?“ v oblasti Tokajských vrch?? Termální lázn? Eger a jeskynní lázn? Tapolca. CK si vyhrazuje právo drobných zám?n programu vzhledem k po?así a aktuálnímu stavu slavností. V p?ípad? zrušení termínu slavností, což se n?kdy po uzáv?rce katalogu stane, jsou zm?ny programu vyhrazeny. V takové situaci bude p?edevším více ?asu v?nováno koupání v termálech, odpo?inku a také ochutnávkám.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v pozdních ve?erních hodinách, p?ejezd p?es Slovensko.
 2. Den: EGER - barokní perla Ma?arska, nám?stí s chrámem, hrad, turecký minaret, odpo?inek a relaxace v termálních lázních. Návšt?va oblasti vinných sklep? tzv. „údolí krásné paní“, posezení ve vinném sklep? s ochutnávkou egerského vína bikaver, leanyka, malé ob?erstvení. Ubytování u termálních lázní v MISKOLC-TAPOLCI .
 3. Den: Termální lázn? BARLANGFÜRDÖ. Koupání a relaxace v jeskynních termálních lázních TAPOLCA . Návšt?va pov?stné vina?ské oblasti TOKAJ (UNESCO), m?ste?ko TOKAJ na soutoku Tisy a Bodrog, zahájení vinobraní, pr?vod v krojích, p?ehlídka místních vín spojená s ochutnávkou, možnost nákupu kvalitního tokajského vína, p?ehlídka vina??, folklórní program. V p?ípad? zrušení slavností náhradní program s delší dobou na koupání a návšt?vou zajímavých míst v Bukových horách a potom návšt?va tokajského vinného sklepa, ochutnávka a pohošt?ní. Pozdní návrat.
 4. Den: BUDAPEŠ? (UNESCO) - okružní jízda m?stem, hradní ?tvrt Buda, výhledy na Peš?, secesní architektura, fakult. ob?d v “pala?inkárn?”, vyhlídka na rozlou?enou z vrchu Gellért. P?íjezd do ?R ve?er do 23 hod.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 10. - 4. 10.4 dní5 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 990,-

Cena zahrnuje

 • vstupné na festival
 • pr?vodce
 • 2x polopenze
 • ochutnávka tokajského vína
 • 2x ubytování v penzionu (dvoul?žkové pokoje)
 • doprava autobusem

Cena nezahrnuje

 • cena nezahrnuje vstupné, ochutnávky p?i slavnostech a termální lázn? (celkem cca 18 500 HUF)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný p?i nedoobsazení
 • ochutnávka vína v Egeru
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?