Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Hory, jezera a sout?sky Korutan a Julské Alpy

Oblast trojmezí Itálie, Rakouska a Slovinska vítá vst?ícn? turisty všech zemí k návšt?v? svého p?vabného kraje s horskými masivy, pr?zra?nými jezery, ?istými ?ekami, sout?skami a dalšími zajímavostmi. Zájezd je veden po nejzajímav?jších místech, tak aby poskytl obrázek o p?írodních i kulturních krásách Korutan i náhled do sousední Itálie.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v no?ních hodinách.
 2. Den: P?íjezd do údolí MALTA. V p?ípad? hezkého po?así výlet podél p?ehrady pod masivy ledovcových t?ítisícovek (Ankogel, Joch Spitzai). Poté procházka v údolí Malta podél ?í?ky Malta, kolem t?ní a vodopád? (VODOPÁD MELNIK) od chaty Hochbrücke p?es Falleralm do m?ste?ka BRAMSTATT. M?ste?ko GMUND s prohlídkou muzea Porsche. Historické centrum s malebným nám?stím.
 3. Den: Perly italských JULSKÝCH ALP. Poutní místo SANTO LUSSARI – výjezd lanovkou na dechberoucí vyhlídkový bod ležící na vysokém h?ebeni. Odtud se naskýtají panoramatické pohledy na Julské Alpy – h?eben Mantgartu a ostatní horské masivy ležící v okolí i do Korutan. Odpoledne nádherná oblast - JEZER FUSINE – p?kný výlet podél ?irého zelenomodrého jezera, ve kterém se zrcadlí velikány Julských Alp k hornímu jezeru a dále pod st?nu Julských Alp, pod Malý a Velký Mantgart. V podve?er návšt?va slovinského horského st?ediska KRANJSKA GORA, nad kterou se klenou bílé vápencové štíty hor.
 4. Den: P?ejezd k nejkrásn?jší rozhledn? Korutan PYRAMIDENKOGEL, kde vás výtah dopraví na vyhlídkovou plošinu s nádhernými pohledy na oblast jezera WÖRTHER SEE. Malebná obec ležící na poloostrov? jezera Wörther See MARIA WÖRTH ozna?ovaná jako srdce oblasti. Sout?ska TSCHEPPASCHLUCHT – s mostík? upevn?ných ve skalách se vám naskytnou dechberoucí pohledy na vodopády a pe?eje, které vytvá?í valící se voda. KLAGENFURT - hlavní m?sto Korutan p?ezdívané renesan?ní klenot, díky nádhern? restaurovaným palác?m. Staré m?sto s nám?stím Neue Platz na n?mž se nachází Dra?í kašna s erbovním zví?etem. Odjezd do ?ech ve ve?erních hodinách.
 5. Den: P?íjezd do Prahy v ?asných ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
3. 7. - 7. 7.5 dní5 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 490,-

Cena zahrnuje

 • 2x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 2x polopenzi
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?