Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Léto na Valašsku

V rámci tohoto týdenního zájezdu m?žete navštívit historické památky, odpo?ívat u vody, p?i procházkách obdivovat p?írodu a také b?hem celodenního výletu zajet k soused?m na Slovensko.

Program

 1. Den: V ranních hodinách odjezd autokaru z ?ech do Beskyd . Po cest? zastávka v LITOMYŠLI , prohlídka historického centra m?sta. Dále odpoledne zastávka v OLOMOUCI , prohlídka historického centra. Ve?er ubytování v hotelu v ROŽNOV? POD RADHOŠT?M.
 2. Den: Turistická vycházka p?es PUSTEVNY, RADHOŠ? a ?ERNOU HORU (celkem cca 11 km ch?ze). Budete moci obdivovat historické stavby lidového architekta Dušana Jurkovi?e i mohutnou sochu Radegasta.
 3. Den: Dopoledne návšt?va pivovaru Radegast v NOŠOVICÍCH. Dále p?ejezd do KOP?IVNICE , kde budete mít možnost shlédnout muzeum automobilky Tatra s ?adou unikátních exponát?. Odpoledne p?ejedete do ŠTRAMBERKU – m?ste?ka s krásn? dochovaným historickým centrem, hradem z 14. století s proslulou štramberskou Tr?bou a též jeskyní Šipka, která zdejšího rodáka Buriána inspirovala k jeho prehistorickým díl?m. Ochutnat budete moci i populární štramberské uši.
 4. Den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti MALÉ FATRY a ORAVY. Dopoledne turistická vycházka p?es Jánošíkové diery do Vrátné doliny (celkem cca 6 km ch?ze). Odpoledne návšt?va hradu ORAVSKÝ PODZÁMOK. Ve?er návrat zp?t do hotelu.
 5. Den: Dopoledne návšt?va rozsáhlého komplexu ROŽNOVSKÉHO SKANZENU - Valašského m?ste?ka, valašské d?diny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání.
 6. Den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cest? zastávka na hrad? HELFŠTÝN nedaleko Olomouce . V podve?er p?íjezd do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
28. 7. - 2. 8.6 dní6 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 890,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 5x polopenzi
 • 5x ubytování v hotelu
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna zájezdu

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?