Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

P?írodní krásy i památky Slovinska + termální lázn? Snovik

– vstupné do termálních lázní v cen? – pobyt v termálních lázních - hotel**** Tento jedine?ný zájezd Vás zavede za poznáním p?írodních i kulturních krás malebného Slovinska. Budete mít možnost navštívit bránu Julské Alpy (sout?sku Vintgar, jezero Bled), romantické doliny Kamnických a Savinjských Alp, historická m?ste?ka Kamnik a Celje i metropoli Lubla?. Poznávání Vám zp?íjemní možnost koupání v termálních lázních **** komplexu Snovik, který je položen v malebném prost?edí.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Dopoledne návšt?va JULSKÝCH ALP . SOUT?SKA VINTGAR – romantická procházka podél divokých zur?ících vod ?eky Vintgar. Návšt?va m?ste?ka BLED , které se rozprostírá kolem malebného Bledského jezera. V podve?er dojezd do termálních lázní Snovik.
 3. Den: Prohlídka m?sta LUBLA? – elegantní, p?vabná metropole Slovinska s p?kným centrem, nad kterým se vypíná Ljubljanski grad. Odpoledne koupání v termálních lázních.
 4. Den: Výlet do m?ste?ka Kamnik a Kamnických Alp. KAMNIK – hezké m?ste?ko na úpatí KAMNICKÝCH A SAVINJSKÝCH ALP, které leželo na d?ležité obchodní cest? mezi Terstem a Korutany. Návšt?va údolí KAMNIŠKA BYSTRICA pod vápencovými štíty Kamnických Alp. Procházka podél modrých vod ?eky Kamniška Bystrica.
 5. Den: Návšt?va LOGARSKÉ DOLINY, která je nazývána perlou SAVINJSKÝCH ALP a je jednou z nejkrásn?jších alpských dolin. Nad údolím se ty?í vysoké p?íkré a rozeklané vrcholy. Procházka k VODOPÁDU RINKA. Odpoledne prohlídka m?sta CELJE, které se m?že pochlubit st?edov?kým jádrem. Nad m?stem na vysoké skále se ty?í z?ícenina mohutného hradu.
 6. Den: Odjezd ze Slovinska, cestou zastávka v rakouském m?st? GRAZ (Štýrský Hradec). M?sto Graz, metropole Štýrska, bylo jedním z hlavních center vlády Habsburk?. P?vabné historické jádro Altstadt je zapsáno na seznamu kulturního d?dictví UNESCO a nyní je p?em?n?no v malebnou p?ší zónu. Návrat do ?ech v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel **** - POLOHA cca 50 m od láze?ského areálu. UBYTOVÁNÍ dvoul?žkové pokoje s vlastním sociálním za?ízením, fén, TV, telefon, trezor, klimatizace. Není možný pokoj s p?istýlkou. VYBAVENÍ RESORTU recepce, restaurace, snack bar, bar, bankomat, obchod se suvenýry, venkovní fitness, p?j?ovna kol, d?tské h?išt?, slune?ní terasa, WIFI ve spole?ných prostorách.

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze - snídan? i ve?e?e formou bufetu

Termíny

DatumDélkaCena od
10. 5. - 15. 5.6 dní8 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 990,-
23. 8. - 28. 8.6 dní9 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí9 790,-

Cena zahrnuje

 • 4x polopenze
 • vstup do bazén?
 • 4x ubytování v **** komplexu Snovik
 • pr?vodce
 • doprava autobusem

Cena nezahrnuje

 • cena nezahrnuje pobytovou taxu ve výši cca 2,5 € / os. / den - platí se na míst?

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - povinný pro samostatn? cestující osoby
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?