Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?arovné poho?í Tennengebirge se zastávkou v Solné komo?e

Zájezd do oblasti jižního Salzburska - malebného kraje, který nabízí rozeklané hory, burácející ?eky, tajemné sout?sky, p?íjemná m?ste?ka a krásné vyhlídky. Na našem zájezdu okusíme od každého kousek, což d?lá zájezd pestrý a atraktivní.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. V poledne p?íjezd do oblasti SOLNÉ KOMORY . Výjezd lanovkou na VRCHOL KATRIN. Lehká p?íjemná procházka s nádhernými výhledy na Solnou Komoru i ledovec mohutného DACHSTEINU . Zastávka v centru malebného láze?ského m?ste?ka BAD ISCHL , které proslavil pobyt císa?ského páru Sissi a Františka Josefa I. P?ejezd na ubytování.
 2. Den: Z m?ste?ka ABTENAU lanovkou k chat? KARKOGELHÜTE. Odtud výstup lesní cestou, pozd?ji horskou p?šinou pod skalními velikány skupiny TENNENGEBIRGE, k salaši GSENGALM s p?íjemným posezením a úchvatnou vyhlídkou na alpské vrcholy. Možnost vystoupit na vyhlídku s nádhernými pohledy na vrchol GR. TRAUNSTEIN. Odvážn?jší mohou cestu lanovkou zp?t nahradit jízdou po letní bobové dráze. SOUT?SKA LAMMERKLAM -romantická procházka vede kolem bou?livé ?eky mezi skalními rozvalinami. Nejatraktivn?jší ?ást sout?sky je tzv.“Tmavá sout?ska“, která je vklín?ná do skály a p?sobí tak dojmem malé jeskyn?. Mnoho dojm? Vám p?inese návšt?va VODOPÁDU GOLLINGER . Romantická vycházka vede podél potoka Schwarzenbach až k úpatí vodopádu, který spadá z výšky 75 m.
 3. Den: Výlet do údolí HINTERWINKL, které ohrani?ují mohutné masivy GOSAUKAMM a DACHSTEIN. P?íjezd po mýtné silnici k salaši OBERHOFALM pod v?hlasnou dvouvrcholovou horu BISCHOFSMÜTZE. Zde je možnost p?kných túr r?zné náro?nosti, a? již k chat? HOFPÜRGLHÜTTE nebo k jezeru ALMSEE a podél potoka Warme Mandling.
 4. Den: Návšt?va jedine?né p?írodní zajímavosti – JESKYN? EISRIESENWELT – rozsáhlý jeskynní systém s celkovou délkou 42 km. Vchod do jeskyn? je ve výšce 1641 m. K p?ístupu k jeskyni se využívá 2xlanovka a 2x i lehká p?ší turistika. Cestou si užijeme dechberoucí výhledy na VYSOKÉ TAURY . V jeskyni uvidíme impozantní halu, hrad, ledový palác Eispalast aj. Odpoledne výjezd autobusem k chat? ARTHURHAUS 1502 m p?ímo pod jižní st?nu monumentálního HOCHKÖNIGU . P?ší vyhlídková panoramatická cesta na MITTERFELD ALM.
 5. Den: Výjezd k malebnému jezeru ZAUCHENSEE , dále lanovkou k GAMSKOGELHÜTTE. Odtud p?ší výlet s nádhernými výhledy panoramatickou cestou mezi r?žovými azalkami. Nejzdatn?jší mohou vyjít na vrcholy TAGWEIDEGG a SCHWARZKOPF. V podve?er možnost koupání a relaxace v hotelovém bazénu nebo v lázních AMADÉ ALTENMARKT, kde najdete soustavu vnit?ních a venkovních termálních bazén?.
 6. Den: Cestou dom? výlet na vyhlídkový bod Salcburku – horu UNTESBERG. Výjezd lanovkou ze ST. LEONHARDU pod vrchol GEIRECK (1805m), odtud procházka po n?mecko- rakouské hranici na vyhlídkový vrch SALZBURGER HOCHTHRON (1853 m). Úchvatný vyhlídkový bod navazující na horskou skupinu Untersberg. Rozeklaný h?eben nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu i Alpy a zejména na rozeklané skály v okolí. P?íjezd do Prahy ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel *** - hotel *** s wellness a bazénem

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
28. 6. - 3. 7.6 dní10 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí10 590,-

Cena zahrnuje

 • 5x ubytování v hotelu *** s wellness a bazénem
 • 5x polopenze
 • pr?vodce
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?