Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ím, Vatikán - letecky

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami p?ímo nabitého m?sta ?ím, kde se dochovaly slavné stavby z dob ?ímského císa?ství i starší (Koloseum, Pantheon, Císa?ská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným nám?stím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Program

 1. Den: Odlet s pr?vodcem z Prahy do ?íma , eventueln? první seznámení s m?stem dle ?asu letu.
 2. Den: ?ÍM - VATIKÁN (UNESCO), nám?stí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdob? se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omra?ujícím výhledem na celý ?ím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického um?ní a se Sixtinskou kaplí s nejslavn?jším um?leckým dílem na sv?t? - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme And?lský hrad, sple? úzkých uli?ek u Piazza Navona - oválné nám?stí s Berniniho fontánou ?ty? ?ek, Piazza di Spagna se Špan?lskými schody, Fontána di Trevi. Ve?erní m?sto.
 3. Den: ?ÍM , antické velkom?sto, FORUM ROMANUM - s poz?statky budov, chrám? i dalších objekt? pat?ících neodmysliteln? k ?ímu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamn?jší ?ímský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob ?ímské antiky, Kapitol - nám?stí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císa?ská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangel?v Mojžíš).
 4. Den: Dokon?ení prohlídky ?íma . Transfer na letišt?, odpoledne odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 5. - 10. 5.4 dní13 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 590,-
17. 9. - 20. 9.4 dní13 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 590,-
25. 9. - 28. 9.4 dní13 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 590,-
28. 10. - 31. 10.4 dní13 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 590,-
3. 12. - 6. 12.4 dní13 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 590,-

Cena zahrnuje

 • 3x snídani
 • pr?vodce
 • 3x ubytování v hotelu (2l?žk. pokoje s p?íslušenstvím)
 • leteckou p?epravu Praha – ?ím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. spole?nosti
 • transfer z/na letišt?

Fakultativně

 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg)
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?