Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Nejkrásn?jší jezera, sout?sky a vrcholy rakouských a n?meckých Alp

Tento zájezd Vás zavede za romantikou rakouských a n?meckých Alp k jedine?ným jezer?m, ve kterých se zrcadlí rozeklané štíty hor, na krásné vyhlídkové vrcholy i k dalším p?írodním zajímavostem jako jsou sout?sky a ledová jeskyn?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ?asných ranních hodinách. P?kná procházka pod severní st?nou DACHSTEINU kolem jezer VORDERER A HINTERER GOSAUSEE , kde z vod jezera vyr?stá ohromný, ledovcem pokrytý Dachstein . Zájemci si mohou vyjet lanovkou na vyhlídkový bod a dojít k chat? GABLONZER HÜTTE odkud jsou pohledy na jezera a Dachstein z výšky. Nocleh.
 2. Den: Výlet do srdce národních parku VYSOKÉ TAURY . Procházka jedine?nou sout?skou LICHTENSTEINKLAMM po d?ev?ných mostkách nad dravou byst?inou. Výlet do malebného termálního údolí GASTEINERTAL. Výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde se nachází jedine?ná turistická atrakce – „visutý most“. Návšt?va proslulých lázní BAD GASTEIN , kde se p?ímo v centru nachází romantické vodopády, ev. relaxace v termálních lázních Felsenbad.
 3. Den: Výjezd lanovkou na SCHMITTENHÖHE (1956 m), významný rozhledový bod s výhledy na Vysoké Taury a Kitzbühelské Alpy i na jezero Zellersee. Návšt?va ZELL AM SEE – lázn? u stejnojmenného jezera se secesními hotely a náb?ežní promenádou. SOUT?SKA KITZLOCHKLAM – jedna z nejkrásn?jších sout?sek v Alpách s množstvím p?írodních jezírek, skalních útes? kolem bou?ících vod ?eky Rauriser Ache.
 4. Den: Výlet k romantickému jezeru KÖNIGSSEE pod monumentálním skalním masivem Watzmannu. Zájemci mohou absolvovat projíž?ku lo?kou ke kostelu Sv. Bartolom?je a až k jezeru OBERSEE (na obou místech lze vystoupit na libovolnou dobu, od kostela sv. Bartolom?je možnost vycházky k Ledovcové kapli ve st?n? Watzmannu, na druhém míst? procházka k jezeru OBERSEE, které je lemováno strmými skalními štíty). Návrat do ?ech ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 6. - 10. 6.4 dní6 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 490,-

Cena zahrnuje

 • 3x ubytování v hotelu*** (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 3x snídani
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 3x ve?e?e

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?