Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

P?írodní krásy a kultura Mallorcy - letecky

Mallorca je jako stvo?ená pro poznávání jak p?írodních krás (divoké poho?í Serra de Tramutana dosahující výšky p?es 1400m n.m., rozeklané pob?eží s útesy, úchvatné sout?sky, krasové jeskyn?) tak i kulturních památek. Svou rozmanitostí zaujme a p?íjemn? p?ekvapí každého návšt?vníka.

Program

 1. Den: Odlet z ?R na Mallorcu .
 2. Den: Volný den u mo?e.
 3. Den: Výlet do jihozápadní ?ásti ostrova. P?ejezd p?es jižní ?ást poho?í SERRA DE TRAMUNTANA do m?ste?ka Valldemossa. M?ste?ko VALLDEMOSSA – malebné m?ste?ko s kartuziánským klášterem, které se zalíbilo i F. Chopinovi a G. Sandové. ESTELLENCS – starobylá obec na strmých horských svazích s nádhernými výhledy. P?ejezd p?es vyhlídku MIRADOR DE RICARDO ROCA (výhledy na temn? modré mo?e a p?íkrá skaliska) do p?vodního rybá?ského p?ístavu PORT D’ANDRATX. Na záv?r dne koupání na plážích jižní ?ásti ostrova.
 4. Den: Výlet do severní ?ásti Mallorcy k mysu CAP DE FORMENTOR – poloostrov s mohutnými skalnatými útesy. PORT DE POLLENCA – p?kný p?ístav, východisko výletních lodí. Kouzelné m?ste?ko ALCÚDIA p?ipomínající ve svém st?edu barcelonskou gotickou ?tvr? a s památkami na ?ímskou ?ást d?jin. Koupání na n?které ze zdejších p?kných pláží.
 5. Den: Dopoledne podrobná prohlídka m?sta PALMA DE MALLORCA – hlavní m?sto ostrova s významnými památkami p?ipomínajícími jeho pohnutou minulost. Monumentální gotická katedrála La Seu postavená na zbytcích mešity, palác de l’Almudaina (p?vodn? arabský Alcazar), kostel sv. Eulanie, klášter sv. Františka, Arabské lázn? aj. Odpoledne koupání a odpo?inek na pláži.
 6. Den: Návšt?va romantických m?ste?ek SOLLER a PORT DE SOLLER. Zájemci mohou mezi m?ste?ky projet historickou tramvají. V p?ípad? p?kného po?así možnost výletu lodí (platí se na míst?) do romantické zátoky SA CALOBRA. Odtud procházka p?es n?kolik tunel? k ústí sout?sky TORRENT DE PAREIS a dále do nitra druhé nejv?tší evropské erozní sout?sky nebo koupání na romantické pláži. Cestou návšt?va kláštera LLUC – hlavní poutní místo na ostrov? proslulé již ve st?edov?ku díky tmavé sošce Panny Marie (La Moreneta).
 7. Den: Pobyt u mo?e.
 8. Den: Odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
28. 5. - 4. 6.8 dní21 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí21 990,-
25. 9. - 2. 10.8 dní22 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí22 690,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • letecká doprava na Mallorcu a zp?t
 • doprava autobusem na výlety
 • 7x ubytování v hotelu (2l?žk. pokoje s p?ísl.)
 • 7x polopenze

Cena nezahrnuje

 • Cena nezahrnuje pobytovou taxu - platí se na míst? v Eurech.

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40.000 K?
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?