Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Londýn a Harry Potter

Zájezd speciáln? vytvo?ený pro milovníky knížek o Harry Potterovi. Zatímco první den pobytu v Londýn? je celý v?nován tomuto oblíbenému hrdinovi, druhý den se seznámíte s nejznám?jšími stavbami tohoto neuv??iteln? živého a kosmopolitního velkom?sta.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R ráno. Nocleh ve Francii.
 2. Den: Ranní Eurotunnel nebo trajekt do Anglie . Návšt?va Warner Bros Studio v LEAVESDEANU, jedine?ná p?íležitost si prozkoumat kouzlo film? o HARRY POTTEROVI, místa, kde se natá?ela nejúsp?šn?jší filmová série všech dob. Budete mít zde ?est poznat zákulisí z film?, prohlídku nádherných kostým?, nejr?zn?jších rekvizit a animace. Dozvíte se zde, jak se v jednotlivých filmech d?laly speciální efekty a záb?ry. Projít se m?žete po hlavní bradavické hale, Brumbálov? pracovn? nebo P?í?né ulici. Navštívit m?žete Chroptící chýši nebo Ollivander?v obchod s kouzelnickými h?lkami. Odpoledne v Londýn?. Možná návšt?va muzeí podle zájmu – d?ti jist? rády navštíví muzeum voskových figurín Madame Tussaud’s p?ípadn? Britské národní muzeum. Nocleh.
 3. Den: Celodenní prohlídka LONDÝNA . Královská ?tvr? Westminster – Westminster Abbey, Houses of Parliament s v?ží Big Ben. Trafalgar Square a nám?stí Piccadilli Circus. Odpoledne individuální volno, možná návšt?va muzeí a atrakcí podle zájmu – Londýnské oko, akvárium a další. Možnost fakultativní ve?e?e. No?ní p?ejezd.
 4. Den: Návrat odpoledne.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
4. 6. - 7. 6.4 dní5 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 890,-
24. 8. - 27. 8.4 dní5 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 890,-
25. 9. - 28. 9.4 dní5 890,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 890,-

Cena zahrnuje

 • Eurotunnel nebo trajekt
 • pr?vodce
 • 1x snídani
 • dopravu lux. autobusem
 • 2x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • Warner Bros Studio: Harry Potter - nad 16 let
 • Warner Bros Studio: Harry Potter - 5-15 let
 • Warner Bros Studio: Harry Potter do 5 let zdarma v doprovodu dosp?lé osoby
 • muzeum Madame Tussaud’s - nad 16 let
 • muzeum Madame Tussaud’s - 4–15 let
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení

Slevy

 • Sleva pro 3. a 4. osobu na p?istýlce - 200 K? / os.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?