Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Azorské ostrovy

Azorské ostrovy nabízejí úžasnou kombinaci nedot?ené p?írody, termálních oblastí, poklidných m?ste?ek, rozeklaného pob?eží Atlantiku i možnosti p?ších výlet? na vyhaslé krátery vulkán? aj. Též si užijete p?ekrásné zahrady s bujnou vegetací a vodopády nebo p?íjemné vykoupání v termálních jezírkách. Za?átek a konec zájezdu m?že být upraven s ohledem na nový letový ?ád (m?že být p?idán nutný nocleh v Lisabonu). Nutná v?asná rezervace kv?li letenkám.

Program

 1. Den: Let p?es Lisabon , p?ílet na Azory (ev. i v noci).
 2. Den: OSTROV SAO MIGUEL – hlavní a nejv?tší ostrov Azor . Výlet k jezeru FURNAS, které je proslavené geotermálními jevy. Výlet od jezera „tropickou“ p?írodou k vodopádu s poetickým názvem ROSES „vodopád r?ží“. M?ste?ko FURNAS s možností koupání v p?írodním termálním jezeru v nádherné botanické zahrad? TERRA NOSTRA, termální oblast CALDERAS – fumaroly, termální jezírka. Další termální oblast p?ímo u jezera. Zde jsou i speciální otvory, využívající termální energii na va?ení místních specialit. PICO DO FERRO – vyhlídka na jezero a celou oblast kráteru Furnas.
 3. Den: Výlet na západní ?ást ostrova k jezer?m LAGOA AZUL a LAGOA VERDE ležící v ohromném kráteru. Vyhlídka z h?ebene na jezera a celý kráter, která pat?í k nejfotografovan?jším na ostrov?. P?esun na MIRADOURO DA VISTA DA REI. P?ší výlet po h?ebeni kráteru, ze kterého jsou nádherné výhledy na hory obklopující jezera a na druhou stranu na Atlantický oceán. Sjezd do m?ste?ka SENTO CIDADES a p?es hranu kráteru do MOSTEIROS, kde z pob?ežní cesty jsou p?kné vyhlídky na lávové útvary a vlnobití Atlantiku.
 4. Den: Vyhlídka STA.IRIA – výhledy na mohutné útesy rozeklaného pob?eží. Oblast NORDESTE na severovýchodní stran? ostrova, vyhlídka VISTA DOS BARCOS na p?sobivý maják. M?ste?ko NORDESTE s již p?tisetletou historií. Upravené centrum, hlavní kostel, zajímavý most. Prohlídka ?ajové plantáže a továrny na zpracování ?aje. Romantická zahrada RIBEIRA DOSCALDEIROES s tropickou vegetací a vodopády.
 5. Den: Jezero LAGOA DO FOGO položené v horách v centru ostrova. Výjezd na p?sobivé vyhlídky na jezero a kráter. P?i hezkém po?así sestup k jezeru. Zahrada CALDEIRA VELHA nacházející se v bujné vegetaci na úpatí hor s p?írodními termálními jezírky, kde je možné se vykoupat. M?sto RIBEIRA GRANDE s p?kným centrem, vyhlídkou od hlavního kostela a malebnými uli?kami. Hlavní m?sto ostrova PONTA DELGADA s typicky bílým kostelem a domy na p?ší zón? v centru.
 6. Den: P?elet na OSTROV TERCEIRA . Hlavní m?sto ostrova ANGRA DO HEROISMO (UNESCO) – p?ístav, staré typické domy, park s panoramatickou vyhlídkou na m?sto od obelisku Alto da Memória, poloostrov s pevností (vrcholek MONTE BRASIL) s výhledem.
 7. Den: Okruh po ostrov? TERCEIRA . Jezírko LAGOA DO NEGRO, u kterého se nachází též jeskyn? Natal. Geotermální okruh v centru ostrova s výhledem na nejvyšší poho?í ostrova. Výjezd na nejvyšší horu SANTA BARBARA – panoramatický rozhled. Lávová jezírka u m?ste?ka BISCOITOS. Zajímavé rozeklané pob?eží s vytesanými mo?skými bazénky. Procházka podél pob?eží. Poho?í SERRA DO CUME – výhledy na oceán a krajinu rozd?lenou kamennými zídkami na polí?ka.
 8. Den: Odlet p?es Lisabon do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
27. 9. - 4. 10.8 dní35 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí35 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 7x ubytování (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 7x snídani
 • letenku Praha – Azory a zp?t
 • pronájem mikrobus?/minivan?

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?