Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Památky, poho?í a termální lázn? Ma?arska II

- ubytování v hotelu s termálními bazény v cen? Zájezd, který propojuje poznání nejzajímav?jších míst severního Ma?arska (památek i p?írody) s odpo?inkem v r?zných termálních lázních zážitkových - Egerszalók, jeskyn? Tapolca. Ubytováni budete v hotelu, který má vlastní termální bazény.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v pozdních ve?erních hodinách.
 2. Den: Návšt?va královského zámku GÖDÖLLÖ – honosný barokní zámek, rezidence, která sloužila k odpo?inku císa?e Františka Josefa a královny Alžb?ty. Dojezd do hotelu v termálních lázních MEZÖKÖVESD , odpoledne koupání, relaxace. Hotel má vlastní bazény s termální vodou.
 3. Den: Prohlídka m?sta EGER (m?sto-muzeum ma?arského baroka) – bazilika, minoritský kostel, radnice, minaret aj. Koupání v termálních lázních EGERSZALÓK , proslavené horkým v?ídlem.
 4. Den: MISKOLC – ?ilý st?ed m?sta, jehož hlavní ulice si do ur?ité míry uchovaly p?edvále?ný p?vab; národní park BUKOVÉ HORY, z?íceniny hradu DIÓSGYÖR (Královnin hrad), koupel v jeskynních lázních TAPOLCA . Atmosféra jeskyn?, v níž p?ímo ze skal vyv?rá lé?ivá voda, zanechává v návšt?vnících nezapomenutelný dojem.
 5. Den: Výlet do poho?í MÁTRA, nejvyšší hora Ma?arska KÉKES (1 015 m). PARÁD, muzeum ko?ár?, jehož nádherné vozy sv?d?í o sv?tové karié?e ma?arského dopravního prost?edku. Odpoledne koupání v hotelových bazénech termálních lázní MEZÖKÖVESD , relaxace.
 6. Den: Odjezd z hotelu, prohlídka centra BUDAPEŠ?I – Gellért?v vrch, hradní ?tvr? (Rybá?ská bašta, korunova?ní Matyáš?v chrám, Hradní palác). P?íjezd do Prahy v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
6. 10. - 11. 10.6 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-

Cena zahrnuje

 • vstupné do hotelových termálních bazén?
 • pr?vodce
 • 4x ubytování v hotelu Hajnal*** (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 4x polopenze
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?