Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Portugalsko - prodloužená varianta

Tento podrobný okruh Portugalskem propojuje poznávání v?hlasných památek této roztomilé zem? s návšt?vou p?írodn? zajímavého pob?eží jedine?ného pob?eží Algarve.

Program

 1. Den: Odlet z ?R do Portugalska. Transfer do hotelu, ubytování.
 2. Den: ALCOBACA – starobylé m?ste?ko s klášterem P. Marie, ve kterém se nachází velkolepý kostel, nejv?tší v Portugalsku. BATALHA – pro svou krásu ve všech d?jinách um?ní vyzdvihovaný klášter. Mistrovské dílo gotické architektury v Portugalsku. TOMAR – historické m?sto, kterému vévodí templá?ský hrad z 12. století. Sí? úzkých uli?ek tvo?í malebné centrum.
 3. Den: P?ístavní m?sto PORTO , známé svým vina?stvím (portské). Centrum s katedrálou a dalšími zajímavostmi. Efektní most p?es ?eku Douro nad ka?onem, ve kterém se nachází ?tvr? Ribeira s k?ivolakými uli?kami a také sklípky s ochutnávkou portského vína. COIMBRA – univerzitní m?sto s bezpo?tem historických památek, první hlavní m?sto Portugalska. Stará katedrála, kostel sv. K?íže, univerzita.
 4. Den: CABO DA ROCCA – nejzápadn?jší výb?žek Evropy. SINTRA – královské m?sto s nádhernou polohou na svazích žulového h?ebene s množstvím roklí a byst?in. Jedno z nejstarších v Portugalsku, op?vované pro svoji krásu mnoha básníky. LISABON – metropole Portugalska s nejvýznamn?jší památkou KLÁŠTEREM BELÉM, který je vrcholem manuelské architektury, nádhernou v?ží Torre de Belém ležící na b?ehu mo?ské úžiny, vedle které se nachází známý památník objevitel?, v jehož ?ele vyniká Jind?ich Mo?eplavec.
 5. Den: Dokon?ení prohlídky LISABONU - prohlídka historického centra, ?tvrti Alfama s hustými uli?kami kolem opevn?ného hradu, katedrály Sé, historický výtah Santa Justa s krásnými výhledy na m?sto aj. P?ejezd na jih Portugalska na pob?eží Algarve .
 6. Den: ALGARVE – jedno z nejkrásn?jších pob?eží Evropy s píse?nými plážemi i rozeklanými útesy. Koupání na plážích zasazených mezi skalisky. Návšt?va CABO DE SAO VINCENTE – nejjihozápadn?jšího výb?žku Evropy s majestátním majákem. PONTA DA PIEDALE – vyhlídka na skalní v?že a další skalní útvary spadající prudce do mo?e. Možnost plavby lodi?kami kolem rozeklaného skalnatého pob?eží. LAGOS (bývalé centrum obchodu s otroky za objevitelských plaveb), malebná p?ší zóna.
 7. Den: Pobyt u mo?e. Odpoledne bílé m?ste?ko CARVOEIRO - p?ší procházka po velkolepých útesech, d?ev?né lávky a vyhlídky na pláž, rozeklané útesy. Prohlídka SILVES - historické m?sto s gotickou katedrálou a maurským hradem z ?erveného kamene, malebné m?ste?ko s úzkými uli?kami a bílými domky, návšt?va místního trhu.
 8. Den: Pobyt u mo?e. Odpoledne návšt?va ALBUFEIRY – jedno z hlavních turistických center na pob?eží Algarve se širokou pís?itou pláží, ?etnými rybími restauracemi a p?sobivým centrem plným malebných zákoutí a bílých dom?.
 9. Den: P?ejezd do st?ední ?ásti Portugalska . ÉVORA - m?sto pod patronací UNESCO je muzeem portugalské architektury. Hradbami obehnané m?sto se p?sobiv? zvedá z roviny. Za hradbami si m?žete vychutnat krásu této památkov? chrán?né rezervace. Nocleh.
 10. Den: Odlet z Portugalska zp?t do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
16. 9. - 25. 9.10 dní27 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí27 990,-

Cena zahrnuje

 • 2x ve?e?e
 • pr?vodce
 • 9x ubytování (2l?žk. pokoje s p?íslušenstvím)
 • 9x snídan?
 • autobusová doprava
 • letecká doprava Praha - Lisabon - Praha v?. všech poplatk? a tax

Fakultativně

 • 4x ve?e?e
 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?