Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Gasko?sko a zelené srdce Francie, kanál du Midi

Jihozápadní Francie - kolébka nejstarší evropské kultury, ráj state?ných Gasko?c?, opevn?ných st?edov?kých vesnic „bastid“ a klášter?, významných památek UNESCO, p?vabné krajiny podél kanálu du Midi. Milovníci zahrad, historie, architektury, um?ní i gastronomie budou nadšeni. Pilní ?tená?i T?í mušketýr? i ctitelé Cyrana a malí?e Lautreca také.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Cesta Francií, zastávka v PARAY LE MONIAL, st?edov?ké opatství na Svatojakubské cest? (UNESCO), kouzelnou krajinou kraje Quercy.
 3. Den: Zeleným srdcem kraje Dordogne, st?edov?ké kamenné m?sto SARLAT-LA-CANEDA, m?sto vyhlášených trh?, st?edov?ké a renesan?ní fasády dom? a palác?. MARQUEYSSAC - jedine?né francouzské zahrady a turistická procházka v p?írodním parku s úžasnými výhledy na meandry ?eky Dordogne. Možnost ob?da. Údolí ?eky Vezére (UNESCO). BEYNAC ET CAZENNAC - vesnice na nedobytné skále s hradem. Variantn? koupání v ?ece. Pr?jezd oblastí osídlení ?lov?ka cromagnonského, replika sv?toznámé jeskyn? s prav?kými malbami Lascaux (UNESCO), prav?ké sídlišt? pod skalními p?evisy.
 4. Den: PÉRIGUEUX - stará ?tvr? La Cité (kdysi galo?ímská osada Vesunna), kostel St. Étienne na Svatojakubské cest?, impozantní románská katedrála (UNESCO), trhy m?sta lanýž?. BERGERAC, m?sto d’Artagnana a Cyrana, nám?stí Place Pélicier, kostel Saint Jacques založený benediktiny ve 12. stol., muzeum vína s ochutnávkou, historie p?stování tabáku, palác Peyrarede ze 17. st., jedna z nejkrásn?jších vesnic Francie – opevn?ná „bastide“ MONPAZIER se st?edov?kým nám?stím.
 5. Den: CONDOM, m?sto proslavené obchodem s armagnacem, gotická katedrála, staré ulice, ochutnávka likéru armagnacu v letním sídle biskup? s da??í oborou. Nejmenší opevn?ná vesnice Francie LARRESSINGLE s hradem, eventualn? opatství Flaran. AUCH (UNESCO), staré m?sto na skalnatém výb?žku, Tour d’Armagnac, monumentální schodišt? k ?ece s 234 schody, katedrála s úžasn? vy?ezávanými lavicemi v chóru a vitrážemi ze 16. st., muzeum indiánského um?ní z p?edkolumbovské doby v bývalém Couvent des Jacobins. AGEN (UNESCO), m?sto proslulé vynikajícími švestkami, Place Goya, boulevardy, kostel Notre Dame, rekonstruované st?edov?ké domy v Rue Voltaire, krajina se švestkovými sady, pozdní návrat na ubytování.
 6. Den: AUVILLAR, jedna z nejkrásn?jších vesnic Francie, Place de Halle s malebnými starými domy, kostel St. Pierre. MOISSAC (UNESCO), skvostné opatství St. Pierre mezi vinicemi, románská k?ížová chodba a nádherný portál, perly románského socha?ského um?ní. Opevn?ný MONTAUBAN, Place Nationale s podloubím, Place du Coq. TOULOUSE , pozoruhodné historické centrum, kostely St. Sernin (UNESCO), nejv?tší románská bazilika ve Francii, Les Jacobins s v?jí?ovitou klenbou, p?ipomínající pevnost.
 7. Den: CORDÉS, gotické m?ste?ko „na nebi“ v ranním oparu, zachovalé st?edov?ké fasády, „?ervené“ univerzitní m?sto ALBI (UNESCO), unikátní katedrála Ste-Cecile s pozoruhodným oltá?em, Toulouse-Lautrecovo muzeum. P?írodní park Horní Languedoc, ubytování v hotelu u Carcassonne , individuáln? možnost procházky do centra s pohledy na osv?tlené staré m?sto.
 8. Den: Technická památka KANÁL DU MIDI (UNESCO), La Cité CARCASSONNE návšt?va hradu, unikátní katedrála, fakultativn? ob?d ve stylové restauraci, fakultativn? cesta lodí po kanále du Midi, zdymadla a scenérie náb?eží, odjezd ve?er.
 9. Den: Návrat do Prahy odpoledne.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 8. - 9. 8.9 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • 6x ubytování v hotelu
 • pr?vodce

Cena nezahrnuje

 • pobytovou taxu, ochutnávky a vstupy

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • 1x ob?d
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 6x snídan?

Slevy

 • sleva pro 3. osobu na p?istýlce (palanda) - pouze pro rodiny / spole?n? p?ihlášené trojice

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?