Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Tyrolské Alpy a údolí Alpbachtal - s Alpbachtalskou slevovou kartou

- lanovky na výlety v cen? Tento pohodový zájezd Vám zp?íjemní „Alpbachtalská slevová karta“, která umož?uje využití lanovek v údolí Alpbachtal zdarma. Navštívíte vrcholy s krásnými vyhlídkami na okolní horské skupiny, také jezero Achensee, které je romanticky obehnáno vysokými horami a cestou zajímavý zámek Herrenchiemsee, který je situován na ostrov? v nejv?tším bavorském jeze?e a obklopen parkem vybízejícím k p?kné procházce.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ?asných ranních hodinách. CHIEMSEE – nejv?tší jezero Bavorska obklopené z jihu malebnou alpskou scenérií. Vyhlídková plavba na ostrov k zámku HERRENCHIEMSEE. Zámek leží na ostrov?, který v roce 1873 koupil Ludvík II. se zám?rem zde vybudovat repliku Versailles. Projekt nebyl dokon?en, ale p?esto na ostrov? m?žete obdivovat fontány v zahradách zámku a velkolepou centrální ?ást zámku. Dojezd na ubytování.
 2. Den: NIEDERAU – výjezd lanovkou MARKBACHJOCHBAHN ke stejnojmenné chat? a p?ší okruh kolem vrcholu Roßkopf s krásnými panoramaty okolních horských skupin a vrchol?. Odpoledne prohlídka m?ste?ka KUFSTEIN – turistické a láze?ské st?edisko, nad kterým se efektn? vypíná pevnost Feste Kufstein. V centru m?žeme vid?t gotický kostel sv. Víta, kapli Nejsv?t?jší Trojice aj.
 3. Den: ALPBACH – výjezd lanovkou k chat? HORNBODEN a p?ší výlet malebnou panoramatickou cestou pod vrcholy WIEDERSBEGERHORN a STANDKOPF, výhledy na množství horských skupin a též na Zillertálské Alpy . Vyhlídkovou cestou zp?t k lanovce. Odpoledne procházka u jezera ACHENSEE obklopeného poho?ím Rofan na jedné stran? a horským pásmem Karwendel na stran? druhé.
 4. Den: Výjezd lanovkou z Reithu pod vrchol REITHER KOGEL. Krátký p?ší okruh nebo možnost dojít na vyhlídkový vrchol Reither Kogel s panoramatickými výhledy p?es údolí Innu na prot?jší velikány skupiny Rofan. P?i špatném po?así procházka romantickou sout?skou TIEFENBACHKLAMM. Odpoledne odjezd do ?ech. P?íjezd ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Neuvedeno

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
11. 6. - 14. 6.4 dní6 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 790,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • Albachtalskou kartu, která zahrnuje bezplatné použití lanovek.
 • 3x polopenzi
 • 3x ubytování v hotelu a depandanci (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?