Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Island – velký okruh zemí ohn? a ledu – letecky

– podrobný okruh Zm?na program v p?ípad? špatného po?así, nesjízdnosti silnic, ?i zm?ny letových ?ád? vyhrazena!!!

Program

 1. Den: Odlet do Reykjavíku - letišt? Keflavík. Ubytování v pozdních no?ních hodinách.
 2. Den: Cesta po okružní silnici na sever se zastávkou u sope?ného kráteru GRÁBRÓK . Dále po silnici východním sm?rem se dostanete ke krásnému vodopádu HRAUNFOSSAR, který je ukázkou, co všechno dokáže lávová ?innost. Nedaleko od n?j naleznete vodopád BARNAFOSS , který také stojí za vid?ní. Zastávka u kostelíku ve Vidimýri a skanzenu GLAUMBAER. Nocleh v oblasti Akureyri.
 3. Den: Návšt?va m?sta AKUREYRI . Toto m?sto má pouhých 15 000 obyvatel, ale p?esto je to druhé nejv?tší islandské m?sto a p?edevším metropole severního Islandu. Vodopád GODAFOSS – vodopád boh?, u n?jž údajn? skon?ilo pohanství. Jezero MÝVATN – Komá?í jezero, jedna z nejzajímav?jších oblastí ostrova. P?írodní útvary vzniklé sope?nou ?inností, které zde naleznete, jsou rozmanité a velmi unikátní. Vystoupáme na okraj symetrického kráteru sopky HVERFJALL , pokusíme se nezabloudit v lávovém bludišti „?erných hrad?“ DIMMUBORGIR a projdeme se mezi pseudokrátery SKÚTUSTADIR. Vrcholem dnešního dne bude vycházka do jednozna?n? nejzajímav?jší oblasti Islandu, a to k sopce KRAFLA s kráterem VÍTI (Peklo).Naprosto nezapomenutelným zážitkem je do daleka h?mící vodopád DETTIFOSS , nejmohutn?jší v Evrop?, který spadá do obrovského ka?onu ?eky.
 4. Den: Pr?jezd dramatickou krajinu fjord? až k ledovci Vatnajökull. Podél malebného pob?eží s labutí lagunou LÓN , ryolitovými horami u farmy Stafafell do st?ediska této oblasti – m?sta HÖFN . Nocleh.
 5. Den: Ledovcová laguna JÖKURSÁLÓN s úchvatnou modrou hladinou, ptactvem, modrými, zelenými a bílými ledovcovými krami plujícími na hladin?. Národní park SKAFTAFELL , který se rozkládá na svazích pod ledovcem VATNAJÖKULL - nejv?tší ledovec Evropy. Ramena ledovc? (ledovce Skaftafelsjökull na východ?, Morsárjökull na západ?) po stranách parku sahají až k okružní silnici ?íslo 1. Nocleh.
 6. Den: Navštívíte gigantický vodopád GULLFOSS , horké prameny s aktivním gejzírem STROKKUR a Národní park THINGVELIR (místo vyhlášení nejstaršího parlamentu sv?ta, UNESCO). V podve?er si prohlédneme hlavní m?sto REYKJAVÍK , moderní i historické centrum, p?ístav. Poté p?ejezd do Keflavíku. V pusté sope?né oblasti zde tryskají na povrch solfatárové proudy, na kterých je postavena velká elektrárna. Hned vedle stojí MODRÁ LAGUNA – modern? vybavené termální koupališt? uprost?ed lávového pole se sv?tle modrou vodou. V noci odlet do Prahy.
 7. Den: P?ílet v ranních hodinách.

Ubytovnání

Utytovna

Doprava

Letecky

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
22. 6. - 28. 6.7 dní42 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí42 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 5x nocleh - dvoul?žkové pokoje
 • 4x snídan?
 • dopravu minivanem dle programu
 • letenku Praha - Keflavík - Praha v?etn? všech tax a poplatk?

Cena nezahrnuje

 • vstupné do termálního koupališt? MODRÁ LAGUNA - rezervace nutná p?edem v CK, cena bude up?esn?na.

Fakultativně

 • 1/1 pokoj povinný p?i nedoobsazení, na vyžádání v CK
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a rozší?eného storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?