Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Turecké západní pob?eží - zp?t letecky

Náš zájezd do Turecka sm??uje do oblasti klenot? antiky jako jsou starov?ká m?sta Pergamon, Efes, Milét aj. a p?kných pláží v oblasti jednoho z nejvyhlášen?jších letovisek západního pob?eží Turecka, Kusadassi. V pr?b?hu zájezdu do Turecka také navštívíte metropoli Istanbul, tzv. "bavln?ný zámek" Pamukkale a jiné zajímavosti západní ?ásti Malé Asie.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R v poledních hodinách sm?r Slovensko, Ma?arsko, Srbsko.
 2. Den: Dopoledne p?íjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. EDIRNE, m?sto nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní m?sto osmanské ?íše a dokonalý za?átek naší cesty po Turecku- p?ekrásná Selimiye Camii - Selimova mešita (UNESCO), Eski Camii - Stará mešita, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se t?emi galeriemi – Üçserefeli Camii. Návšt?va bazar?, ve?erní m?sto, nocleh.
 3. Den: Odjezd k pr?livu DARDANELY – p?eplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie. Starodávná TRÓJA (UNESCO) - prohlídka jedné z nejslavn?jších archeologických lokalit. Ubytování v oblasti Ayvaliku.
 4. Den: Návšt?va velkolepé akropole PERGAMON (UNESCO), jedna z nejp?sobiv?jších památek v Turecku, neoby?ejné divadlo vystav?né v 3. stol. p?.n.l. s 10 000 sedadly, slavná knihovna, Traján?v chrám, Di?v oltá?. ASCLEPION – starodávné léka?ské centrum, Asclepi?v chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme SELÇUK , mohutné rozvaliny byzantské pevnosti se starou bazilikou sv.Jana, která údajn? ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na b?ehu Egejského mo?e v oblasti KU?ADASI .
 5. Den: Pobyt u mo?e, individuální volno. Možnost návšt?vy centra Ku?adasi .
 6. Den: Nejzachovalejší antické m?sto východního St?edomo?í EFES (UNESCO),bývalé významné obchodní st?edisko, z?íceniny starov?kého m?sta s poz?statky jednoho ze sedmi div? sv?ta Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadrián?v chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolep?jší ulice v Efesu , antické Velké divadlo, Slavi?í vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prost?edí národního parku. MILÉT, významné starov?ké m?sto s Velkým divadlem, agorou a lázn?mi císa?ovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císa?e Marka Aurelia. DIDYMA , slavná starov?ká v?štírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování.
 7. Den: Pobyt u mo?e. Možnost fakult. výletu na ?ecký OSTROV SAMOS nebo plavba kolem pob?eží.
 8. Den: Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamn?jších archeologických naleziš? v Turecku AFRODISIAS (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. HIERAPOLIS (UNESCO),bývalé vznešené antické m?sto s divadlem, lázn?mi a rozsáhlou antickou nekropolí. PAMUKKALE (UNESCO), prohlídka t?pytiv? bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavln?ný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale .
 9. Den: Ráno odjezd do ISTANBULU , m?sta protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým m?stem a uli?kami Zlatého rohu, Ve?e?e v centru m?sta.
 10. Den: ISTANBUL : celodenní prohlídka m?sta s úžasnou atmosférou. Prohlídku m?sta za?neme ve ?tvrti Sultanahmet (UNESCO), na míst? starého byzantského sídlišt?, zde je „starý Istanbul“. Aya Sofya , nejp?sobiv?jší památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita, Hippodrom , palác Topkapi , plný um?leckých poklad? mimo jiné i nádherných kachl? z Izniku aj. Ve?e?e v centru m?sta. Návrat na ubytování v Istanbulu.
 11. Den: Transfer na letišt? a odlet do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Neuvedeno

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
27. 5. - 6. 6.11 dní21 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí21 990,-
30. 9. - 10. 10.11 dní21 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí21 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x ve?e?i (p?i ubytování v oblasti Kusadasi a v Istanbulu)
 • 9x snídani
 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • 9x ubytování v hotelu*** (dvoul?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • trajekt p?es Dardanelskou úžinu

Cena nezahrnuje

 • cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, platí se na míst?
 • spropitné

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (povinný p?i nedoobsazení)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?