Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Malý okruh Pobaltím + výlet do Helsinek v 1. termínu

Pro ty, kte?í nemají mnoho ?asu, jsme p?ipravili podrobný týdenní zájezd do Pobaltských republik, které jakožto ?ádní ?lenové EU jsou již snadno p?ístupné. Litva, Lotyšsko i Estonsko nabízejí nespo?etn? krás, i když jsou to zem? p?evážn? rovinaté. Nejvíce jich m?žete objevovat v jejich hlavních m?stech, která jsou všechna zapsána na seznamu UNESCO.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy. P?ejezd p?es Polsko do Litvy.
 2. Den: VILNIUS (UNESCO) – hlavní a nejv?tší m?sto Litvy, které svým p?vabem a atmosférou p?ipomíná Prahu, staré m?sto pat?í k nejrozsáhlejším m?stským jádr?m v Evrop?. Nocleh.
 3. Den: Jedine?nou památkou v p?írodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Unikátní skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS – m?sto s historickým jádrem na soutoku ?ek Nemunas a Neris se starým hradem a radnicí zvanou „Bílá labu?“. Nocleh v Kaunasu.
 4. Den: M?sto ŠIAULIAI, kde navštívíme KRIŽIU KALNAS – Horu k?íž? – n?kolik tisíc k?íž? symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevc?. P?ejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Nocleh v Tallinnu.
 5. Den: POUZE U TERMÍNU 28.6.-5.7.: FAKULTATIVNÍ VÝLET HELSINKY- ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSINEK, seznámení s hlavními památkami a místy - Olympijský stadion, hala Finlandia, kostel ve skále Tempeliaukiokirko, prezidentský palác, Senátní nám?stí s katedrálou aj. Ve?er plavba zp?t, návrat do hotelu v pozdních hodinách.
 6. Den: TALLINN (UNESCO) – m?sto ležící u Finského zálivu. V pr?b?hu prohlídky navštívíme Staré m?sto, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. P?ejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.
 7. Den: Hlavní m?sto Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým m?stem na východním b?ehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. stol. až po dnešek. No?ní p?ejezd.
 8. Den: P?íjezd do Prahy v poledních hod.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
28. 6. - 5. 7.8 dní9 290,- KčVíce o ceně
Dosp?lí9 290,-
7. 8. - 13. 8.7 dní8 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 490,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 4x (210-02) / 5x (210-01) snídani
 • dopravu autobusem
 • 4x (210-02) / 5x (210-01) ubytování (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (210-01)
 • 1/1 pokoj (210-02)
 • Zpáte?ní trajekt do Helsinek (pouze v termínu 28.6.-5.7.)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna (210-02)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna (210-01)

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?