Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Alpská tour - nejkrásn?jší partie Alp p?ti zemí

Tento zájezd je svým zam??ením poznávací zájezd bez výrazné p?ší turistiky. Zachycuje mozaiku nejkrásn?jších alpských partií p?ti zemí pro milovníky horských scenérií. Vydejte se s námi za nejznám?jšími vysokohorskými velikány – n?meckou Zugspitze, rakouský Piz Buin, švýcarský Matterhorn, francouzsko-italský Mont Blanc. Cestou budete obdivovat i nádherná údolí, pr?zra?ná jezera, horské ledovce.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v pozdních ve?erních hodinách, p?ejezd do N?mecka.
 2. Den: N?MECKÉ ALPY – jejich nejvyšší partie. Procházka kolem malebn? položeného jezera EIBSEE pod nejvyšší horou N?mecka ZUGSPITZE, v p?ípad? p?kného po?así možnost výjezdu lanovkou na vrchol ZUGSPITZE, v p?ípad? horšího po?así procházka romantickou a dramatickou sout?skou PARTNACHKLAMM. Vyhlídková jízda Alpami západní ?ásti Rakouska. Zastávka na vyhlídce ZUGSPITZEBLICK s p?kným výhledem na masiv ZUGSPITZE. P?ejezd p?es pr?smyk FERNPASS, kolem jezera FERNSTEINSEE s ruinami hradu Sigmundsburg na ostrov? uprost?ed jezera a dojezd na ubytování.
 3. Den: P?ejezd do oblasti masivu SILVRETTA. Výjezd vysokohorskou silnicí SILVRETTAHOCHALPENSTRASSE do výšky 2030 m na úpatí nejvyšší hory Voralberska – Piz Buinu, nádherné výhledy na t?ítisícové vrcholy a ledovce horské skupiny Silvretta Gruppe, vysokohorské jezero SILVRETTA-STAUSEE. Výjezd lanovkou VENET BAHN z vesnice Zams do výšky 2 208 m n. m. na jednu z nejmalebn?jších hor západních Tyrol. Nádherný výhled na horské panorama Venet Mountains.
 4. Den: P?ejezd do Švýcarska. Nádherné BERNSKÉ ALPY : GRINDENWALD – horské st?edisko (1 038 m. n. m.) – možnost výjezdu na KLEINE SCHEIDEGG, odkud se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledn?ných vrchol? v ?ele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau (UNESCO), v p?ípad? velmi p?kného po?así možnost výjezdu až na JUNGFRAUJOCH – st?echa Evropy, nejvýše položené nádraží v Evrop?, výhledy p?ímo na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher. V p?ípad? špatného po?así zastávka v INTERLAKENU a návšt?va skanzenu BALLENGERG – skanzen p?vodních švýcarských dom?.
 5. Den: Nejkrásn?jší partie WALLISKÝCH ALP : výlet do sv?toznámého horského st?ediska ZERMATT , možnost výjezdu vlá?kem až na GORNERGRAT do výšky p?es 3000 metr?, odkud se naskýtají nezapomenutelné výhledy na symbol Švýcarska Matterhorn i na nejvyšší horu Švýcarska Monte Rosu. P?i velmi p?kném po?así výjezd lanovkami až na KLEIN MATTERHORN (3 883 m.), kde se ?lov?k dostane do nejužšího kontaktu s ledovými štíty.
 6. Den: Druhý den v?novaný perlám Walliských Alp: autobusem p?ejezd do údolí GOMSTAL, výjezd lanovkou na h?eben, který leží proti a nad nejv?tším alpským ledovcem ALETSCHGLETSCHER (UNESCO), nádherné výhledy. Zastávka v historickém m?st? SION s kulisou dvou hrad? a majestátních hor. Odpo?inek v termálních lázních LEUKERBAD , které pat?í k nejv?tším láze?ským st?edisk?m ve Švýcarsku s p?ekrásným horským okolím.
 7. Den: Tento den navštívíme francouzské SAVOJSKÉ ALPY pod st?echou Evropy: celodenní putování do oblasti nejvyšší hory Evropy – MONT BLANCU a do horského st?ediska CHAMONIX . Možnost výjezdu lanovkou na AIGUILLE DU MIDI (do výšky 3 843 m.) s nezapomenutelnými výhledy na masiv Mont Blancu a další okolní velikány.
 8. Den: Jedine?né partie italských Alp. Údolí a m?ste?ko AOSTA ozna?ované za „?ím Alp“ s ?ímským divadlem. LAGO MAGGIORE – velké jezero s kulisou hor v pozadí, krásné m?ste?ko STRESSA s nádhernými paláci, romantickými promenádami po pob?eží jezera a kvetoucími zahradami s palmami a pomeran?ovníky. Zastávka v LOCARNU – barevné m?sto se zahradami ve švýcarské ?ásti jezera. Ve?er odjezd do ?ech.
 9. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
12. 6. - 20. 6.9 dní13 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 690,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 3x balí?ek na ob?d
 • 6x polopenzi (z toho 3x zajiš?ovanou na míst? ?eskými kucha?kami)
 • 6x ubytování (3x v penzionu ve Švýcarsku a 3x v penzionu v Rakousku a v Itálii, dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj výjime?n? na vyžádání v CK
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?