Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

NP Jižní Moravy a Alpy

Národní park Podyjí – Thayatal pat?í k nejmenším národním park?m na evropském kontinentu, ale svým významem, zejména jedine?nou geomorfologií a druhovým bohatstvím rostlin i živo?ich? je po?ítán k opravdovým p?írodním skvost?m obou zemí. Chrán?ná krajinná oblast Pálava p?edstavuje další významné území. Její jedine?ný vápencový reliéf byl za?azen do sít? biosférických rezervací pod záštitou UNESCO. Náš pestrý zájezd krom? výlet? v t?chto p?írodn? zajímavých místech zahrnuje i návšt?vu malebných zámk? (Lednice, Vranov nad Dyjí) idva výlety do rakouských Alp – poho?í Ötscheru a vykoupání v lázních Laa an der Thaya.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Prohlídka zámku VRANOV NAD DYJÍ , který se nádhern? zrcadlí ve vodách ?eky Dyje a bývá ozna?ován „klenotem“ mezi jihomoravskými zámky. P?ší výlet podél ?eky DYJE k impozantnímu skalnímu útvaru HAMERSKÉ VRÁSY, LEDOVÉ SLUJE do malebné vesni?ky LESNÁ.
 2. Den: Dopoledne výlet do lázní LAA AN DER THAYA (voda, teplo, sv?tlo, hudba), kde se v šestihektarovém areálu naskýtá možnost využít krytý bazén o teplot? vody 34°C, ze kterého lze proplavat do venkovního masážního bazénu, dále do termálního bazénu o teplot? 36°C. Bazény jsou prosv?tlené s podvodní reprodukovanou hudbou. Odpoledne návšt?va LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU , který byl zapsán do Seznamu památek sv?tového kulturního d?dictví UNESCO. Návšt?va zámku LEDNICE , možnost p?ší procházky v nádherném rozlehlém parku.
 3. Den: Výlet do rakouských Alp – rakouského národního parku ÖTSCHER-TORMÄUER. P?ší vycházka divokou alpskou krajinou sout?sek („OTCOVY P?ÍKOPY“), pe?ejí a vopád? (vodopád LASSINGFALL). Návšt?va poutního místa MARIAZELL .
 4. Den: Rakouská ?ást NP PODYJÍ – NÁRODNÍ PARK THAYATAL. Prohlídka hradu HARDEGG ze 12.století, která je velmi zajímavá, nebo? hrad s výjimkou zem?t?esení v 18. století, nebyl nikdy významn? poškozen. Odpoledne prohlídka ZNOJMA (románská rotunda, rozsáhlé m?stské sklepy).
 5. Den: Celodenní výlet do oblasti WACHAU – romantické m?ste?ko KREMS , poté oblíbená vyhlídková plavba lodí po Dunaji z Kremsu do Melku (lo? se platí na míst?). Plavba údolím Wachau se st?edov?kými hrady, malebnými m?ste?ky a strán?mi s vinicemi. MELK – nejvelkolep?jší klášter v Rakousku s krásnými interiéry a výhledem na dunajské údolí. Stavitel Jakob Prandtauer mistrovsky zakomponoval své um?lecké dílo do p?vabné dunajské krajiny.
 6. Den: Výlet v oblasti hlavního h?ebene PÁLAVSKÝCH VRCH? po nádherných vápencových bradlech s unikátními rostlinnými spole?enstvy. Cesta z MIKULOVA (m?stská památková rezervace) p?es STOLOVOU HORU a D?VÍN do DOLNÍCH V?STONIC . P?íjezd do Prahy ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Hotel - hotel - dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím vnit?ní bazén

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
11. 7. - 16. 7.6 dní6 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 990,-
7. 8. - 12. 8.6 dní6 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 990,-

Cena zahrnuje

 • 5x polopenzi
 • 5x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím, vnit?ní bazén)
 • doprava autobusem
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?