Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bergamo, Milano, Lago Maggiore, Lago Lugano + horský vlá?ek

Tento zájezd Vás zavede do jednoho z nejromanti?t?jších kout? Evropy na pomezí dvou stát? - Itálie a Švýcarska, kde nad malebnými jezery se ty?í vysoké hory.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
 2. Den: BERGAMO – staré centrum uvnit? p?vodních hradeb se pyšní souborem st?edov?kých budov (Piazza Vecchia, Piazza del Duomo aj.) MILANO – modedrní, životem pulsující metropole Lombardie , kde se mezi luxusními obchody a elegantními kancelá?skými budovami nachází i jedine?ná gotická katedrála, nejslavn?jší operní d?m na sv?t? a další pozoruhodnosti. Dojezd na ubytování.
 3. Den: Okruh po italských jezerech. LAGO MAGGIORE . STRESSA – toto m?ste?ko je oblíbené díky hezkému prost?edí, krásným horám, které se ty?í do výšky nad m?stem, romantickým promenádám po pob?eží a kvetoucím zahradám s palmami a pomeran?ovníky. Pro zájemce možnost lodního výletu na ostrov ISOLA BELLA, se známým zámkem a krásnými Boromejskými zahradami. LOCARNO – barevné kvetoucí m?ste?ko se zahradami ve švýcarské ?ásti jezera. Podve?erní zastávka v LUGANU a na jeze?e LAGO LUGANO.
 4. Den: Nejkrásn?jší partie jihovýchodu Švýcarska. Pojedeme do m?ste?ka POSCHIAVO, kde p?estoupíte na známou horskou dráhu a pojedete horským vlá?kem p?es PR?SMYK BERNINA, kolem jezer a ledovc?, p?es viadukty, tunely a galerie do PONTRESINY. Ti, kdo nepoužijí vlá?ek, p?ejedou sedlo Bernina autobusem a mohou se z Pontresiny projít k ledovcovému splazu ROSEG. Na záv?r si prohlédnete známé horské st?edisko SV. MO?IC a Vaše cesta se oto?í sm?rem k domovu.
 5. Den: P?íjezd do ?ech v ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
9. 7. - 13. 7.5 dní6 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 490,-

Cena zahrnuje

 • 2x polopenzi
 • 2x ubytování v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • jízdenka na horský expres
 • jízdenka na horský expres d?ti do 14 let
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?