Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Romantický ostrov Elba + Toskánsko - ubytování v hotelu

Ostrov Elba pat?í k nejmalebn?jším ostrov?m St?edozemního mo?e. ?lenité pob?eží, kde se st?ídají skaliska a zálivy s malými pláži?kami, vytvá?í tu správnou romantiku, kterou dokreslují vysoké hory v centru ostrova. Roztomilé vesni?ky dýchající st?edov?kem se klenou na svazích hor. Mnohý turista v tomto p?íjemném prost?edí zap?emýšlí nad tím, pro? vlastn? odtud Napoleon tak rychle utíkal.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v podve?erních hodinách.
 2. Den: Ráno návšt?va m?sta PISA (UNESCO) – prohlídka monumentálního komplexu Campo dei Miracoli s katedrálou, šikmou v?ží, k?titelnicí a h?bitovem. Odpoledne trajekt na Elbu v oblasti Toskánsko .
 3. Den: Prohlídku ostrova ELBA zahájíme ve vina?ském m?ste?ku CAPOLIVERI, projdeme se úzkými uli?kami a zamí?íme do PORTO AZZURRO, které pat?í k nejnavšt?vovan?jším míst?m ostrova – pevnost Longone, muzeum minerál?, nejv?tší pláž v okolí – Barbarrossa.
 4. Den: Pobyt u mo?e. V podve?er možnost výletu do láze?ského m?ste?ka «MARINA DI CAMPO.::IT-marina-do-campo»
 5. Den: Výlet do hlavního m?sta PORTOFERRAIO – t?i významné pevnosti dostav?né za Napoleona, Napoleonova rezidence Villa Mulini s jeho osobní malí?skou sbírkou. Na zpáte?ní cest? návšt?va druhé Napoleonovy vily – SAN MARTINO ve vnitrozemí ostrova.
 6. Den: Pro zájemce výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova MONTE CAPANNE – jedine?ný pohled na ?lenité území ostrova s množstvím romantických zátok. Malebná kamenná vesni?ka MARCIANA, ležící na úpatí majestátních hor. Poté okružní jízda po západní ?ásti ostrova – nádherné a pestré pláže od pís?itých p?es oblázkové až po skaliska.
 7. Den: Ráno odjezd na pevninu. Cestou dom? prohlídka m?ste?ka LUCCA – elegantní podmanivé m?sto, obklopené hradbami, nabízí ve svém st?edu atraktivní sm?s nám?stí, malých kostel?, muzeí, galerií a dlážd?ných uli?ek.
 8. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

hotel ****

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
18. 6. - 25. 6.8 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-

Cena zahrnuje

 • doprava autobusem
 • trajekt na Elbu a zp?t
 • pr?vodce
 • 5x ubytování v hotelu**** (2l?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)
 • 5x polopenze

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Slevy

 • sleva 55+

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?