Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Lechtalské Alpy a skupina Silvretta

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ?asných ranních hodinách. N?MECKÉ ALPY – jejich nejvyšší partie. Procházka kolem malebn? položeného jezera EIBSEE pod nejvyšší horou N?mecka ZUGSPITZE. Vyhlídková jízda Alpami západní ?ásti Rakouska. Zastávka na vyhlídce ZUGSPITZEBLICK s p?kným výhledem na masiv ZUGSPITZE. P?ejezd p?es pr?smyk FERNPASS, kolem jezera FERNSTEINSEE s ruinami hradu Sigmundsburg na ostrov? uprost?ed jezera a dojezd na ubytování.
 2. Den: Den v?novaný oblasti západního výb?žku rakouských Alp. Po snídani odjezd do oblasti masivu SILVRETTA . Výjezd mýtnou vysokohorskou silnicí k p?ehradnímu jezeru ve výšce 2030 m na úpatí nejvyšší hory Vorarlberska - PIZ BUINU (3312 m), nádherné výhledy na t?ítisícové vrcholy a ledovce Silvretta Gruppe. Vycházka kolem jezera a podél romantického potoka v p?ekrásné vysokohorské krajin?. Odpoledne zastávka v horském st?edisku ISCHGL v údolí Paznauntal.
 3. Den: M?ste?ko ST. ANTON AM ARLBERG - výjezd lanovkou k Rendl-Restaurant 2030 m. Výlet po úbo?í h?ebenu RENDLGRUPPE do St. Anton am Arlbergu. Panoramatické výhledy do údolí STANZERTAL a na t?ítisícové vrcholy skupiny VERWALLGRUPPE. Výlet do horského st?ediska LECH , které je jedno z nejvyhlášen?jších lyža?ských st?edisek v Alpách. I v lét? je turisty velmi oblíbené. Zaujme vás upravené m?ste?ko se spoustou kv?tin, ?ezbá?ské dílni?ky i p?vabný gotický kostelík na malém návrší. Výjezd lanovkou na vrchol RÜTIKOPF – nádherná panoramatická vyhlídka ve výšce 2362 m na údolí Lechu a okolní hory.
 4. Den: Výjezd lanovkou VENETBAHN z vesnice ZAMS do výšky 2208 m na jednu z nejmalebn?jších hor západních Tyrol. Nádherný výhled na horské panorama SKUPINY VENET. Návšt?va m?ste?ka LANDECK - p?íjemné m?ste?ko pod horami se st?edov?kým hradem a zejména kostelem, který je nejvýznamn?jší pozdn? gotickou stavbou v Tyrolsku. Odpoledne odjezd do ?ech. P?íjezd ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
18. 6. - 21. 6.4 dní6 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 990,-

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • 3x ubytování
 • v hotelu (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • 3x polopenzi
 • pr?vodce

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?