Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Benelux

Belgie má své kouzlo v romantických m?stech jako jsou Bruggy, Gent, kulturními památkami se pyšní i hlavní m?sto Brusel. Na jihovýchod? sousedí s Belgií Lucemburské velkovévodství zajímavé nejen svou p?írodní polohou. Zájezd Vás též zavede na romantická a pozoruhodná místa Holandska.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Návšt?va p?ekrásn? položeného LUCEMBURKU (UNESCO) v LUCEMBURSKÉM VELKOVÉVODSTVÍ. BRUSEL (UNESCO) - hlavní m?sto s královskou rezidencí, s jedním z nejkrásn?jších nám?stí v Evrop? a s dalšími pozoruhodnostmi.
 3. Den: BRUGGY (UNESCO) - stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým množstvím malebných kanál? mezi historickými budovami, po kterých se konají vyhlídkové plavby. GENT - staré hlavní m?sto Flander s velkým po?tem dochovaných památek.
 4. Den: WATERLOO – památník poslední a rozhodující bitvy napoleonských válek, um?lý pahorek s obrovskou sochou lva. Zastávka v univerzitním m?stu LOVÁ? s krásnou radnicí ve stylu brabantské pozdní gotiky. ANTVERPY (UNESCO) – p?ezdívané Rubensovo m?sto a také Jeruzalém západu, dominantní gotická katedrála nedaleko náb?eží Šeldy se 123 metry vysokou v?ží, renesan?ní radnice, p?kné cechovní domy.
 5. Den: Skanzen 19 v?trných mlýn? KINDERDIJK (UNESCO). DELFT - n?kdejší sídelní m?sto holandských hrabat proslavené známou delftskou keramikou (fajánsí). Park MADURODAM - ukazuje Holandsko v miniatu?e a také to, co by jinak z?stalo nepoznané.
 6. Den: KEUKENHOF - nejvyhlášen?jší holandská kv?tinová zahrada. AMSTERDAM (UNESCO) - nádherné m?sto nazývané "Benátkami severu" pro své malebné uli?ky a kanály (grachty).
 7. Den: P?íjezd do Prahy v dopoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 5. - 11. 5.7 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • pr?vodce
 • 4x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 4x snídan?
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?