Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč
popis

Národní parky západní Kanady a severozápadního USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Irsko Eurovíkend - letecky

Toto je naše pozvánka do zem?, kam masivní turistický ruch našt?stí ješt? nedorazil. Zem?, kde na vás ?ekají spousty klikatících se uzou?kých cesti?ek v zelené krajin?, kde ovce mají vždy p?ednost. Zem?, která si vás získá svou harmonií, klidem, p?irozeností a romantikou.

Program

 1. Den: V odpoledních hodinách odlet z Prahy do Dublinu . Po p?íletu transfer do hotelu a ubytování v hotelu. Ve?er návšt?va proslulé dublinské ?tvrti Temple Bar. Temple Bar je nejnavšt?vovan?jším a nejmódn?jším místem v celém Dublinu . Jeho bezstarostnou atmosférou si sem chodí užívat jak místní, tak turisté. Místo, kde pivo Guiness te?e proudem a skleni?ka Jameson whisky nikdy nevysychá.
 2. Den: Celý den je v?nován poznávání zajímavých míst Dublinu . Za?neme na živé obchodní t?íd? O´Connell Street a kolem Spire of Dublin (památník Sv?tla) p?ejdete k nejznám?jšímu mostu Dublinu Ha'penny Bridge (most byl v minulosti zpoplatn?n p?l penny) po n?mž p?ejdete ?eku Liffey. Ta v minulosti d?lila m?sto na ?ást zámožných obyvatel a m?stskou ?ást chudých. Poté navštívíte akademickou p?du dublinské univerzity Trinity College, jejíž knihovna nabízí sbírku vzácných svazk?, kterým vévodí Book of Kells - bohat? zdobený iluminovaný rukopis z 9. století. Projdete se tepnou stylové dublinské ?tvrti Grafton street, zhlédnete sídlo poslanecké sn?movny a senátu Leinster House i Oscar Wilde´s House, kde spisovatel prožil d?tství, tržnici Loft Market a zejména kostel sv. Patrika. Dále uvidíme i známý kostel sv. Církve Kristovy, odkud se procházkou dostanete až k m?stské radnici a dublinskému hradu se sbírkou orientálního um?ní a se zahradami, jehož krásnou siluetu používá jako pozadí televize BBC. Pozd?ji odpoledne m?žete navštívit pivovar Guinness, ve kterém je velice propracovaná expozice výroby tohoto sv?toznámého tmavého piva a kde m?žete získat certifikát za správn? nato?enou pintu.
 3. Den: V tento den m?žete využít bu? celodenního fakultativního výletu do oblasti Wicklow Mountains (údolí Glendalough a Powersourt Gardens) nebo se vydat za poznáváním dalších zajímavých míst Dublinu . V rámci fakultativního výletu do oblastí Wicklow Mountains nejprve navštívíte jeden z nejstarších klášter? v Irsku - Glendalough (založen již v 6. století!), ležící v údolí dvou ledovcových jezer, kterému se p?ezdívá "irské Delfy". Krátká procházka nabízí množství nádherných scenérií i p?ímo vybízí k panoramatickým fotografickým záb?r?m. P?i zpáte?ní cest? se pak zastavíme na prohlídku zahrad hrabství Powerscourt - Powerscourt Gardens, které v mnohém p?ipomínají královský palác ve Versailles. Na rozloze 19 hektar? tvo?í nádherné kombinace terasovitých zahrad vedoucích pozvoln? dol? k jezeru. Zahrady jsou zkrášleny sochami, okrasnými jezírky s fontánami a oblázkovými mozaikami.
 4. Den: Po snídani se vydáme do m?ste?ka Kildare, kde se nachází Irský národní h?eb?ín a také proslulé Japonské zahrady. Odpoledne pak zamí?íme na letišt? v Dublinu . V podve?er odlet z Dublinu do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
8. 5. - 11. 5.4 dní15 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 990,-
2. 9. - 5. 9.4 dní15 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 990,-

Cena zahrnuje

 • leteckou p?epravu Praha – Dublin – Praha
 • palubní zavazadlo
 • transfery dle programu
 • 3x ubytování v hotelu
 • pr?vodce

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • Zavazadlo k odbavení do 20 kg
 • Výlet Wicklow Mountains
 • Snídan? v hotelu

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?