Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Amsterdam letecky

V Amsterdamu jste z Prahy letadlem d?íve, než po D1 v Brn?. Tak co si užít o víkendu tohoto uvoln?ného m?sta? Projít se kolem amsterdamských kanál?, obhlédnout pov?stné bleší trhy, nakouknout do ?tvrti ?ervených luceren nebo si vybrat n?jaké krásné diamantové náušnice.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy do Amsterdamu . Ubytování v hotelu v odpoledních hodinách. Pozd?ji odpoledne a v podve?er spole?ná procházka Amsterdamem . Fakultativn? je možné využít projíž?ku po grachtech (kanálech), které m?stu dodávají neopakovatelnou atmosféru, stejn? jako starobylé uzou?ké domy na jejich b?ezích. Kanály ze 17. století, které kolem dokola obepínají centrum m?sta, byly dokonce v roce 2010 zapsány na seznam kulturního d?dictví UNESCO.
 2. Den: Tento den se nejprve vydáme do centra m?sta na nám?stí Dam s Královským palácem a Novým kostelem, kde kontrastem ke shonu hlavních t?íd jsou tichá, romantická zákoutí, kanály lemované m?š?anskými domy nebo oku lahodící barevná krása kv?tinových trh?. Pak si budete moci vybrat: Bu? m?žete zvolit polodenní výlete do Zaanse Schans nebo návšt?vu n?kterého z ?etných amsterdamských muzeí . Van Gogh muzeum s nejucelen?jší sbírkou Van Goghových d?l, Rijks muzeum se slavnou No?ní hlídkou od Rembrandta, Muzeum Anny Frankové, židovské dívky, která se zde ukrývala p?ed nacisty, unikátem je Námo?ní muzeum, ke kterému pat?í i opodál kotvící kopie trojst?žníku Holandské Východoindické spole?nosti z po?átku 18. století, jehož paluby si m?žete rovn?ž prohlédnout.
 3. Den: V pr?b?hu dne odjezd na letišt?. Odlet zp?t do Prahy.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
29. 5. - 31. 5.3 dní14 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 990,-
22. 8. - 24. 8.3 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-
19. 9. - 21. 9.3 dní12 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 990,-

Cena zahrnuje

 • letecká doprava Praha - Amsterdam a zp?t
 • palubní zavazadlo
 • 2x nocleh v hotelu
 • 2x snídan?
 • pr?vodce

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení - v termínu 29.5.
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení - v termínu 22.8.
 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení - v termínu 19.9.
 • zavazadlo k odbavení do 23 kg
 • Fakultativní výlet Zaanse Schans

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?