Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Krásy Nepálu

Zájezd do zem? ležící pod nejvyššími velikány Himalájí, zem? s úžasnou p?írodou i duchovní atmosférou díky množství nádherných chrám? a klášter?. To vše pro nás vytvá?í pestrý barevný obraz spojení p?írody a života v této zemi. Na tomto zájezdu navštívíme nejen nádherná historická místa nap?. Patan a Baktapur , ale také p?írodní krásy a vyhlídky na h?eben Himalájí nap?. Nagargot, Bandipur nebo Sarangot. Po?adí návšt?vy jednotlivých míst m?že být pozm?n?no.

Program

 1. Den: Odlet z Prahy.
 2. Den: P?ílet do Kathmandu .
 3. Den: KATHMANDU – živá obchodní ?tvr? Thamal, hlavní historické nám?stí Durbar s Královským palácem, tajemný chrám Pashupatinath s gháty – místo p?irovnávané k indickému Varánásí (?eka Bagmati se vlévá do posvátné Gangy), Boudhanath stúpa, chrám Svájambh? p?ezdívaný též „Opi?í chrám“ s p?knými výhledy na Kathmandu .
 4. Den: KATHMANDU – d?íve samostatné královské m?sto PATAN, které si stále zachovává rázovitou atmosféru a proti centrálnímu Kathmandu p?sobí klidn?ji - historií dýchající p?sobivé nám?stí Durbar s krásnými chrámy, uli?ky s ?emeslnými dílnami, podmanivý Zlatý chrám aj.
 5. Den: P?ejezd do sv?toznámé POKHARY – m?sta ležícího u jezera PHEWA. Odpolední procházka, možnost projíž?ky po jeze?e.
 6. Den: POKHARA – ranní výjezd a krátký výstup na vyhlídku SARANGKOT odkud se za p?íznivého po?así otevírá výhled na Himalájské velikány v?etn? osmitisícovky Annapurna . World Peace Pagoda, vodopády Davis Falls, jeskyn? Gupteshwor.
 7. Den: Odjezd z Pokhary. Po cest? prohlídka malebného m?ste?ka BANDIPUR, které leží na úchvatném horském h?ebeni. Panoramatické výhledy na Himaláje na skupinu kolem osmitisícovky Manáslu. Dojezd do Káthmandu.
 8. Den: NAGARKOT – ranní vyhlídka na hlavní velikány Himalájí. Procházka po h?ebeni s výhledy na údolí a okolní krajinu. P?i troše št?stí lze vid?t i Mt.Everest. Sjezd do „perly Nepálu“ historického m?sta BHAKTAPUR, kde domy a chrámy z tmavého vy?ezávaného d?eva a r?žových cihel jsou zdobené množstvím p?sobivých kamenných soch.
 9. Den: Odlet z Kathmandu do Prahy nebo pokra?ování do Indie.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Letecky

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
13. 10. - 21. 10.9 dní39 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí41 990,-Last minute!

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Kathmandu – Praha v?etn? letištních tax
 • 7x nocleh v hotelích***
 • 7x polopenzi
 • pr?vodce
 • dopravu dle programu minibusem

Cena nezahrnuje

 • vízum, spropitné

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna do 40 000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?