Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bali - ostrov boh? - za velmi výhodnou cenu

Ostrov Bali je v sou?asné dob? nejvyhledávan?jší turistickou destinací Indonésie. P?estože je malý rozlohou, návšt?vník zde najde vše, co pot?ebuje k aktivn? strávené p?íjemné dovolené. Dlouhé píse?né pláže s možností surfování, korálové útesy s množstvím pestrobarevných ryb nedaleko od b?ehu, malebná krajina s terasovitými polí?ky ve vnitrozemí, bezpo?et exotických chrám? a svatyní, výborná kuchyn?, atraktivní tradi?ní tane?ní vystoupení a hlavn? p?íjemní hostitelé jsou hlavními lákadly Bali.

Program

 1. Den: Odlet na BALI .
 2. Den: ubytování poblíž sv?toznámé surfa?ské pláže a místního „m?ste?ka“ KUTA .
 3. Den: Celodenní relaxace v oblasti KUTA - LEGIAN , koupání, ?etné restaurace aj.
 4. Den: Návšt?va jezerního chrámu ULUNDANU na BRATANSKÉM JEZE?E, které zavlažuje svou vodou ?etná rýžová pole. BUAYNSKÉ JEZERO. Nádherný výhled na místní hory od jezera TAMBLINGAN. Z vesni?ky MUNDUK zažijeme tak?ka pta?í pohled na rýžová pole, plantáže kávy a h?ebí?ku. Termální prameny BANJAR s možností koupání a krátké relaxace v blízkosti buddhistického kláštera. Tak?ka v?rné kopie chrámového komplexu BOROBUDUR na Jáv? - BRAHMA ARAMA VIHARA. Odpoledne relaxace a ob?d na pláži LOVINA s ?erným sope?ným pískem. 35 m vysoký vodopád GIGIT. Podve?erní p?íjezd do podhorské um?lecké vesni?ky UBUD .
 5. Den: ?inná sopka MT. BATUR (1 717 m n. m.). Odpoledne návšt?va pralesních chrám? GUNUNG KAWI s královskými hrobkami z 11. stol., ke kterému sejdeme po vice než 200 schodech okolo rýžových polí a vodních chrám? TIRTA EMPUL (UNESCO). P?íjezd do UBUDU . P?ší výlet do OPI?ÍHO LESA. Fakultativn? lze tento den absolvovat brzký ranní výstup na sopku Batur s pozorováním východu slunce (cca 35 USD).
 6. Den: Celodenní výlet po nejznám?jších balijských chrámech. Královský TAMAN AYUN z pol. 17. stol. (UNESCO), sm?rový BATUKARU (UNESCO) uprost?ed les? na úpatí hory Batukaru. Zem?d?lskou krajinou JATILUWIH (UNESCO) s ?etnými rýžovými poli a plantážemi kakaa, durianu, avokáda apod. dorazíme k mo?i, abychom navštívili jedine?ný chrám z 16. stol TANAH LOT (UNESCO) postavený na skalnatém ostrohu v mo?i. Ubytování v oblasti SANUR .
 7. Den: Pobyt u mo?e. Pro zájemce odpolední nenáro?ná procházka k místnímu chrámu BELANGJONG.
 8. Den: Sídlo boha lásky SEPARAPURA s plovoucími pavilóny, netopý?í jeskynní chrám GOA LAWAH, ka?on SUKAWATI (v p?ípad? p?íznivého po?así).
 9. Den: Pobyt u mo?e.
 10. Den: V tyto dny jsou možné fakultativní výlety nap?. na Lembocké souostroví se šnorchlováním, 3denní trekking na sopku Rinjani (3 770 m) na ostrov? Lombok nebo zalet?t na Jávu do Yogyakarty, odkud je to kousek na památky zapsané na seznamu UNESCO - Borobudur a Prambanan.
 11. Den: Pobyt u mo?e.
 12. Den: Pobyt u mo?e.
 13. Den: Po poledni odjezd do jižní ?ásti Bali . Koupání na jedné z pláží jižního poloostrova s nádherným pískem a útesy. Podve?erní návšt?va chrámu ULUWATU (UNESCO), který je postavený na stometrových útesech nad Indickým oceánem.
 14. Den: Pobyt u mo?e, poslední nákupy. Odjezd na letišt?.
 15. Den: Odlet z Indonésie zp?t do ?R.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Letecky

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
4. 4. - 18. 4.15 dní41 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí41 490,-
3. 11. - 17. 11.15 dní41 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí41 490,-

Cena zahrnuje

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • zpáte?ní letenku v?. letištních tax a poplatk?
 • místní dopravu v rámci programu (minibusy, taxi, bema)
 • lodní transfer
 • 12x ubytování v turistických guesthousech se snídaní
 • místní pr?vodce
 • vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

 • další stravu
 • fakultativní programy
 • vstupné
 • bakšišné

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - zde povinný p?i nedoobsazení
 • p?ipojišt?ní vyššího storna do 40.000 K?

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?