Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Írán - velký okruh - letecky

Írán Od 49 990,- Kč
popis

Národní parky USA

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Alpy ?ty? zemí

V tomto zájezdu budete mít možnost navštívit n?které z nejatraktivn?jších horských oblastí Rakouska, N?mecka, Švýcarska i Lichtenštejnska. Budete uchváceni malebnými horskými scenériemi- rozeklanými alpskými štíty s ledovci i krásnými pr?zra?nými jezery.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Den v?novaný n?meckým Alpám. Ráno p?íjezd do známého alpského st?ediska GARMISCH-PARTENKIRCHEN, které leží pod nejvyšší horou N?mecka Zugspitze. Turistická vycházka sout?skou PARTNACHKLAMM. Procházka kolem jezera EIBSEE, p?i p?kném po?así mohou zájemci vyjet lanovkou na vrchol ZUGSPITZE (2 962 m n.m.). Pokra?ování do sedla FERNPASS (1 216 m n.m.) na východním okraji Lechtalských Alp, procházka kolem jezera FERSTEINSEE, které obkružuje hrad Sigmundsburg.
 3. Den: Den v?novaný oblasti západního výb?žku rakouských Alp. Po snídani odjezd do oblasti masivu SILVRETTA. Výjezd mýtnou vysokohorskou silnicí k p?ehradnímu jezeru ve výšce 2 030 m n.m. na úpatí nejvyšší hory Vorarlberska - PIZ BUINU (3 312 m n.m.). Vycházka kolem jezera (cca 3 hod.) nebo možnost výstupu k chat? WIESBADEN ve výšce 2 443 m n.m. podél romantického potoka.
 4. Den: Tento den se zam??íme na malebnou oblast ležící na švýcarském území. Po snídani odjezd do oblasti kantonu APPENZELL a výjezd lanovkou na jeden z nejznám?jších vyhlídkových bod? Švýcarska - SÄNTIS 2 505 m n.m., odkud za dobré viditelnosti dohlédnete do 6 zemí. Odpoledne odjezd do LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ a návšt?va nejznám?jšího horského st?ediska tohoto evropského ministátu - MALBUNU. Panoramatická vycházka nad obcí nebo možnost výjezdu lanovkou k rakouské hranici.
 5. Den: Výlet pod majestátní ledovcový masiv CHESAPLANA ležící na hranicích se Švýcarskem. Výjezd lanovkou k jezeru LÜNERSEE, které leží v úchvatné vysokohorské krajin? ve výšce 1970 m n.m. Procházka okolo jezera podél rozkvetlých luk a potok? vtékajících do jezera. Možnost krátkého výstupu na vyhlídku LÜNERKRINNE a do údolí s malými vodopády podél modravých vod potoka pod Gafalljoch, výhledy na velkolepé skalnaté vrcholy svírající Lünersee.
 6. Den: Výjezd lanovkou na GRÜNECK do výšky 1890 m n.m., kde se nám otev?e nádherné panorama na okolní vrcholy. Lehká túra úbo?ní vyhlídkovou cestou k chat? LINDAUER HÜTTE, do samého srdce horské skupiny RÄTIKON. P?ekrásná dolina pod vrcholky Drei Türme a Drusenfluh. Malá alpská botanická zahrada, vysokohorská krajina plná kv?tin a nádherných výhled?.
 7. Den: Po snídani odjezd na další výlet do oblasti SILVRETTY, turistika kolem WORMSKÝCH JEZER nad obcí SCHRUNS s krásnými výhledy do širokého okolí. Možnost výjezdu lanovkou na HOCHJOCH, odtud okružní cesta kolem n?kolika jezer s návratem op?t k lanovce. Pro náro?n?jší možnost prodloužení trasy o výstup na ZAMANGSPITZE. Návrat do Prahy v pozdních ve?erních hodinách.

Ubytovnání

hotel ***

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
4. 7. - 10. 7.7 dní10 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí10 990,-

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • pr?vodce
 • 5x ubytování v hotelu*** (dvoul?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)
 • 5x polopenzi

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?