Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Památky, poho?í a termální lázn? Ma?arska

Na našem zájezdu poznáte jednu z nejzajímav?jších ?ástí Ma?arska. V této ?ásti Ma?arska se nalézají p?írodní zajímavosti (nejvyšší poho?í Mátra, poho?í Bükk) i kulturní památky. Budete mít možnost vyzkoušet lé?ivé vody n?kolika termálních lázní v Ma?arsku.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Prohlídka m?sta EGER (m?sto-muzeum ma?arského baroka) – bazilika, minoritský kostel, radnice, minaret aj. Koupání v termálních lázních EGERSZALÓK , proslavené horkým v?ídlem.
 3. Den: MISKOLC – ?ilý st?ed m?sta, jehož hlavní ulice si do ur?ité míry uchovaly p?edvále?ný p?vab; národní park BUKOVÉ HORY, z?íceniny hradu DIÓSGYOR (Královnin hrad), koupel v jeskynních lázních TAPOLCA . Atmosféra jeskyn?, v níž p?ímo ze skal vyv?rá lé?ivá voda, zanechává v návšt?vnících nezapomenutelný dojem.
 4. Den: Volný den s relaxací v termálních hotelových bazénech lázní MEZÖKÖVESD . Pro zájemce fakultativní výlet do Národního parku HORTOBÁGY (UNESCO) (Pastý?ské muzeum, Devítidírkový most, vahadlové studn?), pozorování bílého rohatého dobytka, koupání v termálních lázních HAJDÚSZOBOSZLÓ .
 5. Den: Výlet do poho?í MÁTRA, nejvyšší hora Ma?arska KÉKES (1 015 m n.m.). PARÁD, muzeum ko?ár?, jehož nádherné vozy sv?d?í o sv?tové karié?e ma?arského dopravního prost?edku. Návšt?va královského zámku GÖDÖLLÖ – honosný barokní zámek, rezidence, která sloužila k odpo?inku císa?e Františka Josefa a královny Alžb?ty.
 6. Den: SZENTENDRE – nádherné m?sto s historickým jádrem s mnoha architektonickými skvosty. Skoro každý d?m je památkov? chrán?ný. VISEGRAD byl po n?kolik let sídlem ma?arských král?. Je p?vabn? položen mezi kopci a Dunajem. Od b?eh? Dunaje se zvedá st?edov?ký hradní komplex s královským palácem. Pod ním se nachází Šalamounova v?ž, Visegrádská brána a další zajímavosti. OST?IHOM – m?sto položené v ohybu Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí (Hradní muzeum, Muzeum k?es?anství, oblíbená náb?ežní promenáda).
 7. Den: Budapeš? (UNESCO) - Gellért?v vrch, hradní ?tvr? (Rybá?ská bašta, korunova?ní Matyáš?v chrám, Hradní palác), koupání v termálních lázních nebo muzea. V noci odjezd.
 8. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
2. 6. - 9. 6.8 dní8 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 990,-

Cena zahrnuje

 • 3x polopenze, 2x snídan? (p?i ubytování v Budapešti)
 • 5x ubytování - l?žkové pokoje s p?íslušenstvím (3x v hotelu Hajnal***, 2x v hotelu v Budapešti)
 • doprava autobusem
 • pr?vodce

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • fakultativní výlet 4. den (uskute?ní se od 20 osob)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?