Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Norské fjordy

Zájezd do st?ední ?ásti Norska Vás zavede za krásami kouzelné severské p?írody, do centra nejvyššího poho?í Jotunheimen, k nejkrásn?jšímu fjordu Geiranger i na pob?eží Atlantického oceánu. Cestou do Norsla navštívíte dv? hlavní m?sta, Oslo v Norslu a Koda? v Dánsku.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
 2. Den: Prohlídka druhého nejv?tšího m?sta Švédska GÖTEBORGU.
 3. Den: P?ejezd hrani?ního fjordu IDDEFJORD . Vyhlídková jízda podél nejdelšího norského jezera MJ0SA. Návšt?va m?ste?ka LILLEHAMMER - turistické a sportovní centrum, d?jišt? zimních olympijských her, v?hlasný skanzen. P?íjezd do „srdce" Norska - údolí GUDBRANDSDALEN.
 4. Den: Výlet k nejv?tšímu evropskému pevninskému ledovci JOSTEDALSBREEN . Ledovcový splaz NIGARDSBREEN . Horská krajina SOGNEFJELL - pr?jezd horskou silnicí s nádhernými scenériemi, kterou se dostaneme k bo?nímu rameni nejdelšího norského fjordu SOGNEFJORD .
 5. Den: Pr?jezd divokým údolím ROMSDALEN , jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pov?stné p?evislé horolezecké st?ny Troll? - TROLLTINDAN. Výjezd v?hlasnou cestou Troll? - TROLLSTIGVEIEN . Prohlídka m?sta ALESUND , které je nazývané klenotnicí secesního um?ní a je p?ekrásn? položené na b?ehu a ostr?vcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU.
 6. Den: Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásn?jší fjord GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé st?ny jsou krášleny desítkami nádherných vodopád?. LOM - m?ste?ko s rázovitým d?ev?ným kostelíkem.
 7. Den: Pr?jezd údolím ?í?ky SJOA mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Nejv?tší norské poho?í JOTUNHEIMEN (Domov obr?) – p?ší túra na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasn?žené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. M?ste?ko VAGAMO - krásná ukázka staré norské d?ev?né architektury.
 8. Den: OSLO - vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s v?hlasnými muzei. No?ní p?ejezd.
 9. Den: Prohlídka KODAN? - královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby p?ístavem. Dánsko nem?žete opustit bez fotografie Malé mo?ské víly, symbolu Kodan?. No?ní p?ejezd.
 10. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Chata

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
19. 6. - 28. 6.10 dní13 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 690,-
26. 6. - 5. 7.10 dní13 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 790,-
10. 7. - 19. 7.10 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-
17. 7. - 26. 7.10 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-
24. 7. - 2. 8.10 dní13 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 990,-
7. 8. - 16. 8.10 dní13 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 790,-
14. 8. - 23. 8.10 dní13 490,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 490,-
21. 8. - 30. 8.10 dní13 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí13 390,-

Cena zahrnuje

 • 5x snídani a 4x ve?e?i (?eská kempingová kuchyn?)
 • 6x ubytování (1x ubytování po trase, 5x v 4 l?žkových chati?kách v Norsku s možností va?ení)
 • trajekty
 • pr?vodce
 • dopravu luxusním autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, liché osoby jsou doobsazeny
 • malá dvoul?žková chati?ka v Norsku, skromn?jší než 4l?žková (5 nocí) - p?íplatek je ú?tován na osobu a pouze pro spolu cestující dvojice
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Slevy

 • sleva 55+ - platí jen pro termín 19.6. - 28.6 a 21.8.-30.8.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?