Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Norské fjordy a skandinávské metropole

Co si p?edstavit pod pojmem skandinávské metropole - to jsou hlavní m?sta Norska Oslo se slavnými muzei, "ve Švédsku Benátky severu" Sockholm a v Dánsku romantická Koda? s Malou mo?skou vílou. Fjordy v Norsku nabízejí kouzlo tisíc? vodopád?, rozsáhlých ledovc? i monumentálních hor, d?ev?ných kostelík? a skokanských m?stk?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách.
 2. Den: Prohlídka druhého nejv?tšího m?sta Švédska GÖTEBORGU. Nocleh.
 3. Den: OSLO – vzdušná a zelená metropole Norska s množstvím kulturních památek i s v?hlasnými muzei. P?íjezd do „srdce“ Norska – údolí GUDBRANDSDALEN. Nocleh.
 4. Den: Pr?jezd divokým údolím ROMSDALEN, jejž lemují strmé a rozeklané vrcholy. Zastávka u pov?stné p?evislé horolezecké st?ny Troll? – TROLLTINDAN. Výjezd v?hlasnou cestou Troll? – TROLLSTIGVEIEN. Prohlídka m?sta. ALESUND, které je nazývané klenotnicí secesního um?ní a je p?ekrásn? položené na b?ehu a ostr?vcích Atlantského oceánu. Vyhlídková jízda podél ROMSDALSFJORDU a STORFJORDU. Nocleh.
 5. Den: Vyhlídková jízda malebným údolím OTTADALEN. Výjezd na vyhlášenou vyhlídku DALSNIBBA s úchvatnými pohledy na fjordy. Nejkrásn?jší fjord GEIRANGER (UNESCO), jehož strmé st?ny jsou krášleny desítkami nádherných vodopád?. LOM – m?ste?ko s rázovitým d?ev?ným kostelíkem a další zajímavou architekturou. Nocleh.
 6. Den: Pr?jezd údolím ?í?ky SJOA mezi našimi sportovci známé raftovými sjezdy. Nejv?tší norské poho?í JOTUNHEIMEN (Domov obr?) – výlet na vyhlídku BESSEGGEN nad jezerem Gjende (panoramatické rozhledy na rozeklané a zasn?žené vrcholy). Pro slabší turisty možnost procházky kolem jezera. M?ste?ko VAGAMO – krásná ukázka staré norské d?ev?né architektury. Nocleh.
 7. Den: P?ejezd do Švédska. Zastávka v m?ste?ku LILLEHAMMER – turistické a sportovní centrum, d?jišt? zimních olympijských her, v?hlasný skanzen. Nocleh.
 8. Den: STOCKHOLM – p?ekrásná švédská metropole, Benátky Severu. Radnice s vyhlídkovou v?ží, královský palác, malebné staré m?sto na ostrov?, unikátní muzeum lodi Vasa. No?ní p?ejezd.
 9. Den: Prohlídka KODAN? - královský palác Amalienborg, Christianborg, velkolepá radnice, možnost okružní plavby p?ístavem. Dánsko nem?žete opustit bez fotografie Malé mo?ské víly, symbolu Kodan?. No?ní p?ejezd.
 10. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Chata

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
3. 7. - 12. 7.10 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-
31. 7. - 9. 8.10 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x ubytování (2x ubytování ve Švédsku, 4x ubytování v Norsku s možností va?ení, 4-5l?žkové chaty)
 • trajekty
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj - na tomto zájezdu není možný, liché osoby jsou vždy doobsazeny
 • malá dvoul?žková chati?ka v Norsku, skromn?jší než 4l?žková (4 noci) - p?íplatek je ú?tován na osobu a pouze pro spolu cestující dvojice
 • 4x polopenze (?eská kempingová kuchyn?)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?