Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Anglie, Wales, Skotsko

Tento zájezd do Anglie a Skotska nabízí zajímavý pr??ez Velkou Británií. Program zájezdu neopomíjí ani historické památky staré Anglie (Londýn, York, Chester, Salisbury aj.), hrady ve Walesu, p?írodn? lákavé oblasti Anglie (národní park Snowdonia, jezerní oblast Lake District), hory Skotska, jezero Loch Ness, magické kamenné monolity Stonehenge aj., ani zajímavá m?sta Skotska v?etn? jednoho z nejkrásn?jších m?st Evropy Edinburghu.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v poledních hodinách. P?ejezd do Anglie.
 2. Den: Prohlídka LONDÝNA - Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park aj. Nocleh v hotelu.
 3. Den: YORK - p?sobivé historické m?sto. Impozantní katedrála, kostel archand?la Michaela, zajímavé ulice se st?edov?kými domy. Zastávka u HADRIANOVA VALU - památka na ?ímskou vládu na ostrov?. P?íjezd do Skotska.
 4. Den: Skotsko - okruh po skotské vrchovin?. Zastávka v pohádkové vesni?ce LUSS ležící na b?ehu jednoho z nejkrásn?jších jezer Skotska LOCH LOMOND. Pr?jezd poho?ím Grampian a p?es v?esovišt? RANNOCH MOOR a fascinujícím údolím GLEN COE s krásnými p?írodními scenériemi, krátká procházka. P?es turistické st?edisko FORT WILLIAM ležící na b?ehu mo?ského zálivu do SPEAN BRIDGE - p?kné pohledy na zelená údolí, skalnaté vrcholy a nejvyšší horu Skotska BEN NEVIS. Ruiny hradu URQUHART, ze kterého je nádherný rozhled na jezero LOCH NESS.
 5. Den: EDINBURGH (UNESCO) - metropole Skotska považovaná za jedno z nejkrásn?ji položených m?st. Dominantní hrad, katedrála, Princess Street aj. Návšt?va st?edov?kého m?ste?ka s hradem STIRLING.
 6. Den: Zastávka v GRETNA GREEN, vesni?ka s kovárnou proslulou po?ádáním skotských svateb.Návšt?va p?írodn? zajímavé jezerní oblasti LAKE DISTRICT . Turistické st?edisko KESWICK se zajímavými zelenými domy je položeno na b?ehu nejkrásn?jšího jezera oblasti Derwenwater.Vyhlídková jízda podél nejv?tšího jezera Windermere.Ve?erní LIVERPOOL - návšt?va míst spojených se skupinou Beatles (Penny Lane, Strawbery Fields, Cavern Club).
 7. Den: Wales - návšt?va národního parku SNOWDONIA s krásnými jezery a nejvyšší horou Walesu Snowdon. Hrad CAERNARFON pat?ící k nejlépe dochovaným hrad?m v Evrop?, na kterém byl roku 1969 korunován princ Charles Princem z Walesu. CONWY - m?ste?ko, ve kterém zaujmou dochované hradby, malé rybá?ské domky a p?edevším mohutný hrad postavený králem Eduardem I. CHESTER - jedno z nejzachovalejších historických m?st v Anglii.
 8. Den: STONEHENGE (UNESCO) - prehistorická kamenná svatyn?. SALISBURY - m?ste?ko se sv?toznámou katedrálou. Krátká zastávka v BRIGHTONU - mezinárodní p?ímo?ské lázn? s exotickou budovou Královského pavilonu. Trajekt na pevninu.
 9. Den: KOLÍN NAD RÝNEM (UNESCO) - devítihodinová prohlídka m?sta - románská bazilika sv. Martina, gotická katedrála, ?ímská v?ž z 1.stol.n.l. a další významné památky. V p?ípad? neo?ekávané dopravní situace m?že být prohlídka jiného m?sta po trase. P?íjezd do ?R v pozdních ve?erních hodinách až ranních hodinách. V p?ípad? neo?ekávané dopravní situace m?že být prohlídka jiného m?sta po trase.

Ubytovnání

Privát

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
27. 6. - 5. 7.9 dní14 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 690,-
18. 7. - 26. 7.9 dní14 790,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 790,-
1. 8. - 9. 8.9 dní14 590,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 590,-
15. 8. - 23. 8.9 dní14 690,- KčVíce o ceně
Dosp?lí14 690,-

Cena zahrnuje

 • 3x ubytování v soukromí (dvoul?žkové pokoje) s polopenzí
 • 3x ubytování v hotelu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • p?ejezd La Manche
 • dopravu autobusem

Cena nezahrnuje

 • Pro skupinu se p?edem objednává vstup do Stonehenge (vstup dosp?lý 19 GBP). Pokud o vstup nemáte zájem, je pot?eba toto nahlásit do CK.

Fakultativně

 • 3x snídan? v hotelu
 • 1/1 pokoj u tohoto zájezdu není možný.
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?