Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Švýcarsko - Wallis

Náš další zájezd do Švýcarska je zam??ern na poznání nejvyšší alpské skupiny Švýcarska - Wallisu. Ubytování je zajišt?no ve st?edisku Saas Grund v kantonu Wallis, poblíž velmi známého st?ediska Zermatt na úpatí Matterhornu a nedaleko luxusního centra Saas Fee. Tato ?ást Švýcarska nabízí nejvíce možností, jak se seznámit s alpskými ledovci a horskými jezery. Alpské louky Švýcarska jsou plné vypasených kravi?ek, ochutnat m?žete na pravé švýcarské salaši domácí sýry a mléko. Švýcarsko, a zejména kanton Wallis, vás ur?it? uchvátí a budete se do Švýcarska rádi vracet.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Dopoledne p?íjezd do Švýcarska. Výjezd lanovkou na HOCHSAAS 3100 m, nau?ná cesta kolem vrcholu nebo jen do mezistanice na KREUZBODEN a procházka alpskou kv?tinovou cestou. Ubytování k ve?eru, ve?e?e, nocleh.
 3. Den: Nejkrásn?jší túra v oblasti Horního Wallisu: po snídani odjezd do STALDEN, výjezd lanovkou na GSPON a vysoko nad Saaským údolím vede cesta p?es HEIMISCHGARTU zp?t do Saas Grund (cca 5 hod. ch?ze).
 4. Den: Turistika v oblasti Saas Fee : lanovkou na FELSKINN, p?echod p?es ledovec k chat? PLATJEN a dále bu? p?šky nebo lanovkou zp?t do Saas Fee (cca 4 - 5 hod. ch?ze). V Saas Fee lze volit i mén? náro?n?jší vycházky nebo jen procházku v tomto významném st?edisku turistiky, návšt?vu plaveckého bazénu ?i jiných sportoviš?. Milovníci lyžování mohou využít p?íležitosti k letnímu lyžování na ledovci ve výšce 3600 metr?.
 5. Den: Výlet do Zermattu : Autobusem do Täsche , odtud bu? vlá?kem (za p?íplatek) nebo event. p?šky (4,5 km) do Zermattu .Zuba?kou na Gornergrat, odtud p?šky s krásnými výhledy na MATTERHORN k jezderu Riffelsee a zp?t do Zermattu (cca 4 - 5 hod. ch?ze). Mén? zdatní mohou použít zuba?ku.
 6. Den: St?edisko CRANS-MONTANA, které se rozkládá na údajn? nejvíce proslun?né náhorní plošin? v Alpách obrácené na jih do údolí Rhony s velkolepým panoramatem prot?jších vrcholk? Walliských a Savojských Alp. Výjezd lanovkou na LES VIOLETTES a PLAINE MORTE (2 927 m n.m.), úžasné výhledy. P?ší turistika k horní stanici lanovky CRY D´ER a sjezd do ?tvrti Crans, p?ípadn? p?šky až dol?, na výb?r je n?kolik tras s r?znou délkou.
 7. Den: Setkání s dobou ledovou. Autobusem do údolí GOMSTAL, výjezd lanovkou z Betten na Bettmerhorn, výhled na nejv?tší alpský ledovec- Aletschský. Odtud p?šky p?es MOSFLUH a jezero Blausee k Bettmersee a do BETTMERALP. Doba ch?ze cca 4 hod.
 8. Den: Do nejv?tších termálních lázní v Evrop? i na starý pašerácký pr?smyk. Autobusem do LEUKERBADU , který pat?í k nejv?tším láze?ským st?edisk?m ve Švýcarsku s p?ekrásným okolím. Dopoledne výjezd lanovkou nebo p?ší výlet na pr?smyk GEMMIPASS, který pat?il k d?ležitému p?echodu z jižní do st?ední ?ásti Švýcarska. Turistika v okolí DAUBENSEE. Odpoledne možnost návšt?vy termálních lázní s 10 termálními bazény nebo procházka propastí Dala. Ve?er odjezd ze Švýcarska.
 9. Den: P?íjezd do Prahy ráno.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
18. 7. - 26. 7.9 dní12 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x polopenze (?eská kuchyn?)
 • 6x ubytování ve 2l?žkových pokojích s p?íslušenstvím v penzionu s bazénem
 • pr?vodce
 • doprava luxusním autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (na ov??ení v CK, omezený po?et)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna v?. turistiky nad 3000 m n.m.
 • 6x balí?ek na ob?d

Slevy

 • Cena nezahrnuje vstupy, vlaky a lanovky.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?