Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Švýcarsko - Bernské Alpy

Náš další turistický zájezd do Švýcarska nás zavede do Bernských Alp. Snad nikde jinde ve st?ední Evrop? nesahají ledovce tak daleko do údolí jako v okolí Grindelwaldu ve Švýcarsku. V okolí je p?es 300 km vycházkových cest a horských stezek, které spolu s ?adou lanovek skýtají p?ekrásné možnosti denních i polodenních výlet?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Ráno p?íjezd do Švýcarska. Dopoledne pr?chod sout?skou ?eky AARY, po poledni p?íjezd do údolí DIEMTIGTAL, ubytování, vycházka v okolí.
 3. Den: Po snídani odjezd do nitra Bernských Alp do GRINDELWALDU , výjezd lanovkou na FIRST, p?ší túra k jezeru BACHALPSEE, p?ípadn? až na FAULHORN s výhledy na nejznám?jší vrcholy - Eiger, Mönch a Jungfrau. K ve?eru návrat do Grindelwaldu, kde bude ?ekat autobus a odjezd na ubytování.
 4. Den: Ráno odjezd autobusem do WILDERSWILU, pokra?ování zuba?kou na SCHYNIGE PLATTE, odkud se naskýtají nádherné výhledy na pásmo zaledn?ných vrchol? v ?ele s trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau (UNESCO). Prohlídka ALPSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY, kde na ploše 8 tisíc metr? ?tvere?ních najdete 520 druh? alpských kv?tin. Vycházka s výhledy v okolí vrcholu. Odpoledne zastávka v INTERLAKENU , láze?ském st?edisku a východisku do oblasti Bernských Alp .
 5. Den: Ráno odjezd do údolí vodopád? - LAUTERBRUNNETAL. Vycházka k TRÜMMELBAŠSKÝM VODOPÁD?M - 10 ledovcových kaskádových vodopád? v nitru hory a podél ?eky Bílá Lütschina pod MÜRRENBAŠSKÝM VODOPÁDEM, kde se masy vody ?ítí v 5 kaskádách z výšky 750 m, dojdeme do STECHELLBERGU. Zde vyjedeme lanovkou do MÜRREN, st?ediska vysoko nad údolím a p?jdeme turistickou cestou s úžasnými výhledy na celé panorama ?ty?tisícovek v?etn? Mönchu a Eigeru až nad Laterbrunnen, odkud m?žete k autobusu sjet lanovkou nebo sejít p?šky.
 6. Den: Ráno odjezd do KANDERSTEGU, lanovkou (možno i p?šky) k jezeru OESCHINENSEE, 3 hod. okružní vycházka nad jezerem, p?ípadn? jen odpo?inek u jezera, možnost p?j?ení lod?k nebo naopak náro?ný výstup k horským chatám. K ve?eru návrat do Kanderstegu, kde bude ?ekat autobus.
 7. Den: Dopoledne odjezd do GRINDELWALDU , výjezd lanovkou na MÄNNLICHEN, p?ší túra v oblasti pod Eigerem, návrat do Grindelwaldu p?šky nebo zuba?kou.
 8. Den: Po snídani a úklidu chaty dopoledne výjezd lanovkou na WIERERHORN, vycházka, zp?t p?šky nebo lanovkou. Odpoledne p?ejezd p?es JAUNPASS do m?ste?ka CHARMEY, koupání v termálních lázních. Ve?er odjezd ze Švýcarska.
 9. Den: P?íjezd do Prahy v ranních hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
8. 8. - 16. 8.9 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x ?eská polopenze
 • 6x ubytování v penzionu (dvoul?žkové pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • doprava luxusním autobusem

Cena nezahrnuje

 • vstupy, lanovky a vlaky

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (na ov??ení v CK, omezený po?et)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 6x balí?ek na ob?d

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?